06 maart 2024

Schone Lucht Akkoord: CDA kritisch over gang van zaken

In de commissievergadering van 11 oktober 2023 werd ter advisering aan het college de ondertekening van de gemeente Hilversum van het Schone Lucht Akkoord behandeld, een inititatief van o.a. de RIVM met als doel om gezamenlijk de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren.

Hier bleek toch een aantal partijen kritisch over te zijn, waaronder het CDA. Dit resulteerde in november 2023 in de motie 'Schone of Gebakken Luchtakkoord' met de opdracht aan het college, de ondertekening terug te draaien. Deze motie werd aangenomen met een meerderheid! Echter, afgelopen raadsvergadering (6 maart j.l.) werd dit initiatief helaas weer teniet gedaan door een 'verandering van inzicht' bij een aantal raadsleden...

Het CDA blijft echter bij haar standpunten! Hierbij de bijdrage van raadslid Jacobine van Dijk:

Voorzitter,

Ik hecht er toch wel waarde aan, onze argumenten om dit akkoord niet te willen tekenen, opnieuw toe te lichten.

Allereerst, hebben wij tijdens de behandeling in de commissie aan de wethouder gevraagd hoeveel procent fijnstof het college

verwacht te reduceren in Hilversum met dit akkoord en wat de concrete gezondheidswinst wordt.

Het antwoord was: niet bekend.

Daarbij concludeerden wij samen met de wethouder, dat onze invloed nihil is omdat onze luchtkwaliteit voornamelijk bepaald wordt door invloeden van buitenaf.

Met het Schone Lucht Akkoord committeren we ons echter wel aan maatregelen, ook als deze nog geen beleid zijn of als het tegen ons beleid ingaat.

Er komt vanuit de overheid een Stuurgroep Partijen die ondertekenaars mag aanspreken op de uitvoering. En, er kunnen lopende het Akkoord nieuwe maatregelen worden toegevoegd.

Hiermee leveren wij zelfstandigheid in. Het vasthouden aan jaartallen en het ondertekenen van een akkoord waarbij Hilversum kan worden aangesproken op de uitvoering, lijkt weinig  ruimte over te houden voor een zekere mate van bestuurlijke flexibiliteit.

Zeker als blijkt dat maatregelen een negatief effect hebben op bijvoorbeeld onze lokale economie en onze ondernemers, wat nu nog niet onderzocht is, zoals de wethouder ook heeft aangegeven. Denk aan zero-emissiezones.

Dat zijn zaken die wij kritisch willen blijven volgen en waar wij de vrijheid willen behouden om te anticiperen op evt. negatieve gevolgen van maatregelen.

Daarom is het CDA geen voorstander van het tekenen van dit akkoord en zijn wij tegen deze motie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.