30 april 2020

Schriftelijke vragen: hoe houden we onze horeca overeind?

Geacht college,

Denk out of the box en durf bestaande regels –al dan niet tijdelijk- aan te passen om de Hilversumse horeca te redden. Die oproep doet het CDA Hilversum aan het college. In de anderhalvemeter economie zal juist de horeca hard getroffen worden, omdat de meeste horecazaken te klein zijn om winst te maken met minder tafels. Daarnaast is de concurrentie de afgelopen jaren enorm toegenomen, omdat steeds meer leegstaande winkelpanden een horeca invulling hebben gekregen. Het CDA heeft een aantal suggesties om de horeca een steuntje in de rug te geven. Enerzijds door een aantal vernieuwende concepten uit te proberen en anderzijds door voorlopig geen nieuwe horeca aan het centrum toe te voegen.

Met de zomer op komst zitten we volop in het terrassenseizoen. De gemeente zou ondernemers de mogelijkheid kunnen geven hun terras flink uit te breiden in de openbare ruimte, waardoor voldoende afstand tussen de gasten gehouden kan worden en toch voldoende omzet gehaald kan worden om de deuren open te houden. Uiteraard met in achtneming van de veiligheidseisen voor de hulpdiensten. Niet alleen levert het mogelijkheden op voor ondernemers, ook het centrum zal er van opbloeien doordat het voller lijkt. In Hilversum zijn er wat dat betreft volop mogelijkheden op de verschillende pleinen in het centrum, zoals op de Markt, De Kerkbrink en het Keiplein. Maar ook de Groest heeft deze mogelijkheden.

1. Is het college het met het CDA eens dat de horeca in Hilversum het op dit moment zwaar heeft?

2. Hoe staat het college tegenover de suggestie om horecaondernemers meer ruimte voor terrassen in de openbare ruimte te geven?

3. Is het college bereidt om met gemeenten die soortgelijke initiatieven omarmen (zoals bijvoorbeeld de gemeente Ameland) contact te leggen om te kijken op welke wijze zij dit organiseren en de bruikbare suggesties te gebruiken voor Hilversum?

Daarnaast zijn tot september alle evenementen afgelast. Ook dat heeft een effect op de horeca. Maar ook hier is iets op te verzinnen. In Groningen werd op initiatief van o.a. VNO NCW Noord een wedstrijd uitgeschreven voor het beste idee voor het anderhalve meter toerisme. Daar won het horeca-idee ‘BinnensteBuiten’, waarbij eenrichtingswandelingen door steden en dorpen worden ontwikkeld waarbij je langs horeca, winkels en bezienswaardigheden komt. Horeca ondernemers verzinnen daarbij drankjes en gerechten die elders in de openbare ruimte worden genuttigd. Hoe leuk zou dit zijn voor de zomeravonden, zeker nu vele Hilversummers met de rest van Nederland deze zomer waarschijnlijk in eigen land vakantie vieren.

4. Is het college bekend met de pitch ‘het beste idee voor het anderhalve meter toerisme’, welke gehouden is door de een aantal noordelijke partijen, waaronder VNO NCW Noord?

Na het beste idee voor het toerisme, schrijft hetzelfde gezelschap ook een wedstrijd uit voor de anderhalve meter cultuur.

5. Is het college bereid om een soortgelijk initiatief te omarmen voor Hilversum en dit samen met onze gemeentelijke en regionale partners op te pakken?

Terwijl Nederland de afgelopen weken op slot zat, gingen de ontwikkelingen op het Stationsplein door. Daar verrijst op dit moment ‘De Kas’, als tijdelijke invulling voor het braakliggende gebied. In deze plannen is ruimte opgenomen voor pop-up winkels, initiatieven en horeca. In het geval de ruimte aan de nieuwe horeca op deze plek nog niet vergund is, lijkt het CDA Hilversum het niet verstandig om op dit moment op deze plek nieuwe horeca toe te staan. Juist nu hebben onze ondernemers in het centrum alle steun nodig en kunnen we ons er beter op focussen dat bezoekers aan Hilversum hun geld in het centrum komen uitgeven.

6. Is het college het met het CDA eens dat nieuwe horeca op het stationsplein concurrerend is voor de reeds aanwezige horeca in het centrum?

7. Is het college het met het CDA eens dat het nu niet wenselijk is nieuwe (pop-up) horeca in het centrum toe te staan?

Namens de fractie van het CDA,

Olaf Streutker

Evert Jan Kruijswijk Jansen

Foto: Bastiaan Miché

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.