05 juni 2023

Toch geen fietsbrug (Joh. Geradtsweg)

Afgelopen week is besloten om de fietsbrug te schrappen uit de coalitieplannen. De kosten wegen simpelweg niet op tegenover het beoogde resultaat om de doorstroming op de Johannes Geradtsweg te bevorderen.

Het CDA Hilversum is op zich niet rouwig over dit besluit – zoals in 2019 al aangegeven was de fietsbrug wat ons betreft echt niet dé oplossing voor het afsluiten van de kleine spoorbomen. Niet
voor niets hebben we toen gevraagd om een ‘Second Opinion’ op de verkeerskundige effecten op het gebied dat zich uitstrekt van Joh. Gerardtsweg tot Beatrix tunnel.

Waar we wel mee hebben ingestemd toen we onderdeel werden van de nieuwe coalitie, is dat alle maatregelen die voor verbetering zorgen van de doorstroming en het verminderen van de druk op de Johannes Geradtsweg, de moeite waard zijn - dus ook de fietsbrug. Nu dat niet het geval blijkt te zijn, is het beter om hier de stekker uit te trekken, dan dat we iets gaan neerzetten waar niemand gelukkig van wordt.

We moeten blijven kijken naar alternatieve oplossingen, bijvoorbeeld door het wegnemen van (stoplicht) knelpunten, het ontlasten van capaciteit en het benutten van nieuwe digitale mogelijkheden om de doorstroming te verbeteren. Dit geldt zowel voor de Johannes Gerardtsweg als de Diependaalselaan.

Wat ons betreft blijft het gereserveerde bedrag voor de fietsbrug beschikbaar voor betere alternatieven.

Olaf Streutker
Fractievoorzitter CDA Hilversum

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.