27 juli 2023

Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie 2040

Tijdens de raadsvergadering van 19 juli 2023 is het uitvoeringsprogramma van de Mobiliteitsvisie 2040 besproken. Fractievoorzitter Olaf Streutker heeft - naast complimenten voor het stuk- namens het CDA ook een aantal zorgpunten benoemd: bereikbaarheid, doorstroming en verkeersveiligheid. Lees hier zijn bijdrage:

Wij zien een goede uitwerking van de Mobiliteitsvisie en zijn tevreden met de voortvarendheid en daadkracht die de wethouder en het college hierbij tentoonspreiden.

In het bijzonder ook blij met het reguleren van de deelscooters; bij de nadere uitwerking kijken wij uit naar beleid waar de veiligheid en aanblik van de openbare ruimte voorrang krijgt.

Tegelijkertijd zijn er voor onze fractie een aantal zorgpunten, ik noem er drie:

  • Allereerst de bereikbaarheid van Hilversum in relatie met de regiofunctie die Hilversum heeft. De combinatie van maatregelen die genomen gaat worden kan naar onze mening onbedoelde effecten hebben op de beschikbaarheid van parkeergarages.
     
  • Daarnaast in het kader van de doorstroming blijven de Diependaalselaan en de Johannes Geradtsweg dan ook een doorn in het oog. Hoewel er enige plannen zijn voor de Diependaalse laan, ontbreken heldere plannen met goede ambitie voor de Johannes Gerardtsweg, inclusief het Erfgooiersplein (den Uylplein). Wij vragen de wethouder hier meer ambitie te tonen, zeker gezien de korte tijd tot het sluiten van de kleine spoorbomen met de verwachte toename van verkeersdruk.
     
  • Tot slot de verkeersveiligheid, met name rondom scholen en sportverenigingen. We vragen de wethouder om begin 2024 al met alle scholen en sportverenigingen gesproken te hebben. We weten dat het Actieplan hier invulling aan geeft met een duidelijke prioritering, maar we vragen de wethouder om hier voorrang aan te geven. Willen we een gedragsverandering van ouders en kinderen in het schoolgaand en sportend verkeer dan moet het gevoel van veiligheid voorop staan. Dat vergt duidelijkheid, maar ook concrete suggesties om de verkeersveiligheid voor fietsers in deze omgevingen te vergroten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.