16 oktober 2020

Vaststelling bestemmingsplan 'Stationsgebied 2020'

Op woensdagavond 7 oktober 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het bestemmingsplan stationsgebied. Eind september werd dit plan ook besproken op onze eigen ledenavond, waar veel belangstelling voor was. Het CDA heeft het plan beoordeeld op onder andere de verbinding Oost-West, de verkeersaspecten en de milieu-en geluidsnormen. Met name de geluidsoverlast voor de bewoners van het Langgewenst was een discussiepunt is de raad. Wat het CDA betreft monitoren we de ontwikkelingen goed, maar hebben we ook vertrouwen in de innovatie en ontwikkeling van het verkeer. Omdat het nog jaren duurt voordat de omlegging gerealiseerd is, verwachten we dat de daadwerkelijke overlast lager zal zijn dan nu in het onderzoek is becijferd.

Het CDA heeft ook aan het college gevraagd om zorg te dragen dat het stationsgebied ook echt een gebied van en voor Hilversum wordt. Tijdens de ledenavond inspireerde stedenbouwkundige Gert Jan Dral ons hier over na te denken. Nadat we in de raadscommissie aan de wethouder vroegen om hierover mee te denken en wellicht ook een prijsvraag uit te schrijven voor het beste idee, vertelde hij tijdens de raadsbehandeling dat er inmiddels al verschillende suggesties bij de gemeente zijn binnengekomen! Het college gaat zich inspannen om er een prijsvraag voor uit te schrijven!

Evert Jan Kruijswijk Jansen
Raadslid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.