17 april 2020

Vergaderen en inspreken in crisistijd pakt dramatisch uit

De kijkers naar de via YouTube te volgen Commissievergadering van gisteravond zullen na de vanwege de strakke tijdsplanning bruusk afgebroken bijeenkomst wel even in de ogen hebben gewreven. Wat hadden zij net meegemaakt? Op de agenda stond het raadsvoorstel rond de sluiting van de Kleine Spoorbomen voor autoverkeer. Een besluit met grote gevolgen. De 7 insprekers, 7 inwoners van Hilversum die met hart en ziel gebruik maakten van hun spreekrecht, liepen echter tegen een muur van opgeworpen beperkingen aan: slechte verbinding, gebrekkige hoor- en wederhoor. Het zwaarbevochten democratische spreekrecht van burgers gereduceerd tot een krakkemikkige livestream op een schermpje.

En de vergadering was al zo dramatisch gestart. Het ordevoorstel van de SP om dit voor alle bewoners van de Oostkant van het spoor ingrijpende besluit te verplaatsen tot er weer op een fatsoenlijke manier gedebatteerd en gehoord kan worden, werd terzijde geschoven.

Realiseren de inwoners van Hilversum zich dat Hart voor Hilversum, de partij die met veel electorale  spierballentaal over het behartigen van de belangen van de bewoners van Hilversum met 8 zetels de verkiezingen won, zich op het moment suprême tégen het uitstellen van dit zeer controversiële moment van vergaderen keerde? De tijdens de verkiezingen gevoerde campagne tegen het sluiten van de Kleine Spoorbomen was voor het gemak maar even vergeten. Wat de angst om de praktisch al tot bijna nul gereduceerde ‘macht’ te verliezen met een partij kan doen!

De toelichting op dit moment van vergaderen van wethouder Scheepers (VVD) was uiterst mager. Terwijl het Rijk niets anders doet dan op alle fronten uitstel verlenen, zou hij niet in staat zijn met zijn eigen VVD-Minister afspraken hierover te maken en zich volkomen terecht te beroepen op overmacht?

Hier lijken andere krachten aan het werk te zijn. Dit tot groot verdriet van de bevlogen insprekers met hun bijna wanhopige verhalen met maar één terugkerend thema: het College luistert niet en heeft nooit geluisterd. Conclusies uit rapporten zijn terzijde geschoven en reacties op het commentaar van de belangengroepen bleven maanden uit. 

De gisteren gevoerde betogen waren vernietigend voor deze wethouder en zijn College. In dat opzicht was deze dramatische weergave wel exemplarisch: zo slecht en gebrekkig als de insprekers nu te horen waren, zo slecht is er naar ze geluisterd in de aanloop naar dit besluit.

Volgende week woensdagavond (22 april) wordt de vergadering vervolgd. 

*Dit stuk is op 19-4-2020 aangepast. Er werd oorspronkelijk een link gelegd tussen de VVD, de beroemde uitspraak van Churchill ('never let a good crisis go to waste') en het moment van het agenderen van dit onderwerp. Dit zonder bij de lezer ruimte te laten voor eigen interpretatie. Deze passage hebben we verwijderd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.