06 oktober 2018

Vergunningsvrij bomen kappen in Hilversum Noord? CDA stemt tegen.

Op donderdag 27 september stemde de gemeenteraad, met uitzondering van het CDA en de SP, in met de pilot velbeleid. In deze pilot, die werd voorgesteld in het kader van experimenteren met de omgevingswet, kunnen de inwoners van Hilversum Noord vergunningsvrij bomen kappen.

Dat deze pilot aangenomen werd door de raad was niet verwacht. Niet alleen was het al bijzonder dat bij uitstek wethouder Kastje van GroenLinks dit voorstel tot vergunningvrij ontgroenen indiende, ook tijdens de voorbespreking in de raadscommissie bleek dat bijna alle partijen zeer kritisch waren. D66 ging hierin het verst en noemde de pilot zelfs ongelukkig. Ook de bewoners in Noord waren niet enthousiast en vreesden kaalslag.

Het CDA heeft om meerdere redenen tegen gestemd. Vergunningvrij kappen heeft direct invloed op de leefomgeving van de inwoners en op het groene karakter van Hilversum. Zo’n pilot hoort niet bedacht te worden in het Raadhuis, maar kan alleen kans van slagen hebben als bewoners het zelf als pilot indienen. Daarnaast vreest het CDA ook voor een kaalslag. Hoewel de gemeente stelt dat nu 95% van de vergunningaanvragen wordt toegewezen, waardoor het maar om een enkele boom extra gaat die gekapt zal worden in de pilot, verwachten wij juist wel dat er extra gekapt zal worden. Immers, een vergunning waarvan je weet dat deze toch wordt afgewezen wordt niet ingediend. Je meet dus met twee maten als je je baseert op  gegevens uit het verleden.

Evert Jan Kruijswijk Jansen

raadslid

Lees ook het artikel dat hierover verscheen in de Gooi- en Eemlander

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.