27 oktober 2020

Verkeershufters, aanpakken!

Afgelopen zomer waren we er wel klaar mee in Hilversum. Mooie zomeravonden werden verstierd door hardrijdende automobilisten over de ring en door het centrum van Hilversum. Naast een hoop ergernis leverde het ook verschillende zeer gevaarlijke situaties op. Op de markt vloog een auto tegen de gevel van een restaurant.

De politiek bleef niet stil. Er werden diverse schriftelijke vragen gesteld aan het college en in september nam de raad de motie ‘Hilversum Handhaaf!’ aan. Hier werd het college opgeroepen de ambities uit het coalitieakkoord over verkeersveiligheid en overlast waar te maken en de burgemeester en wethouder Verkeer werden opgeroepen de politie te verzoeken het handhaven van de verkeersveiligheid en het optreden tegen snelheidsovertreders en wegpiraten per direct tot prioriteit te verheffen.

Het is een goed begin, maar hiermee zijn we er nog niet. Het CDA Hilversum wil dat er meer wordt gedaan aan het tegengaan van huftergedrag in het verkeer. Daarvoor doen we een drie suggesties:

  1. Geef inwoners meer zeggenschap over de locaties waar snelheidsmetingen gedaan kunnen worden, zodat daar indien nodig ook gehandhaafd kan worden. De gemeente kan dit faciliteren door meetapparatuur te plaatsen op plekken waar inwoners regelmatig klagen over snelheidsovertredingen. De buurtbewoners vragen de meetapparatuur aan, de gemeente plaatst en wanneer uit die metingen blijkt dat stelselmatig te hard wordt gereden, wordt er gehandhaafd.
  2. De inzet van geluidsflitspalen die meten hoeveel decibel geluid een langsrijdende auto of motor produceert. Deze geluidsflitspaal kan bijvoorbeeld ingezet worden bij stoplichten, waar regelmatig geluidsoverlast is van optrekkende voertuigen. Via de APV kan vervolgens geregeld worden aan welke grenswaarden voertuigen moeten voldoen. Wanneer een voertuig over die waarde heen gaat, kan de RWD het voertuig schorsen tot dat een herkeuring heeft plaatsgevonden. Bovendien leveren de metingen informatie op over de hinder die wordt veroorzaakt, waardoor de politie gericht kan optreden.
  3. Inzetten van de Actibump. De Actibump is een stalen plaat die in het wegdek wordt gemonteerd. Daarboven wordt een sensor geplaatst die een hardrijdende automobilist van afstand kan herkennen. Wanneer de sensor een hardrijder aan ziet komen, zakt de stalen plaat zo’n 6 centimeter in de grond waardoor er een gat in de weg ontstaat. Omdat de hardrijder hiervoor niet meer kan remmen, ervaart de bestuurder een klap in de auto waardoor deze direct met zijn gedrag wordt geconfronteerd. Voertuigen van hulpdiensten kan je voorzien van apparatuur die het zakken van de plaat blokkeert wanneer zij in de buurt zijn. Hierdoor ondervinden zij geen effect wanneer zij met hoge snelheid over de weg moeten rijden. De Actibump is de tegenhanger van de drempel. Vanwege de doorstroming worden er geen drempels aangelegd in de doorgaande wegen. Daar komt huftergedrag juist veel voor. De Actibump wordt in Zweden al volop gebruikt en is daar zeer effectief.

Evert Jan Kruijswijk Jansen

Raadslid CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.