22 november 2023

Verkiezingsuitslag en nu?

Op het moment dat ik deze column schrijf, zijn we nog in afwachting van de uitslag voor de Tweede Kamer. En ook al gaat het over landelijke verkiezingen - plaatselijk maakt het wel degelijk uit welke partijen het voor het zeggen krijgen hier in Nederland.

Rechtsom of linksom krijgen we te maken met beleid dat in Den Haag bepaald en uiteindelijk hier in Hilversum voor ons allen tastbaar wordt, of het nu over woningbouw, duurzaamheid, economie of migratie gaat.

Ik ben blij met politici als Henri Bontenbal die zich inzetten voor een nieuw verhaal. Over een fatsoenlijk land, waar mensen die uit zichzelf het goede doen alle ruimte krijgen en we tegelijk grenzen durven stellen aan anderen die alleen aan zichzelf denken. Waar bestaanszekerheid, saamhorigheid en verantwoordelijkheid vanzelfsprekend zijn en we niemand achter laten.

Voor CDA Hilversum staat erkenning van het maatschappelijk initiatief voorop. Ruimte en waardering voor datgene wat je samen organiseert in je wijk, in je buurt, in je kerk, muziek- of sport­vereniging.

Wij zullen ons blijven inzetten voor een mooier Hilversum waarin ruimte is voor jongeren én ouderen, voor gezinnen én alleenstaanden, en waar we oog hebben voor de ander.

CDA Hilversum staat voor een samenleving waar eenzaamheid wordt teruggedrongen en waar het ‘omzien naar elkaar’ wordt gestimuleerd. We moeten voorkomen dat mensen er niet bij horen en dat mensen niet gehoord worden. De menselijke maat staat centraal en ‘wij’ is belangrijker dan ‘ik’.

Een sterke samenleving zien we als een gemeente waar voldoende woningen beschikbaar zijn voor inwoners in cruciale beroepen, waar de openbare ruimte veilig, aantrekkelijk en uitnodigend is en waar voorzieningen beschikbaar en toegankelijk zijn. Voor de levendigheid en saamhorigheid zijn verenigingen en vrijwilligers essentieel. Waardering voor hen die zich belangeloos inzetten, wordt door ons van harte aangemoedigd en ondersteund.

CDA Hilversum is een lokale partij die geworteld is in de Hilversumse samenleving – wij zijn Hilversummers net als u! Wilt u meer weten over ons of ons programma? Kijk dan eens op onze lokale afdelingspagina www.goedvoorhilversum.nl en aarzel niet om uw mening met ons te delen!

Olaf Streutker, Fractievoorzitter CDA Hilversum

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.