23 april 2023

Visievorming Sociaal Domein: bijdrage Tjalke de Jong

Tijdens de laatste raadsvergadering werd de Visie Sociaal Domein van wethouder Gerben van Voorden (CDA) unaniem aangenomen. CDA-raadslid Tjalke de Jong sprak tijdens deze vergadering de volgende woorden:

(In reactie op de maiden speech van VVD-raadslid Gerard Ekelmans)

Met zo’n bijdrage van VVD-raadslid en prediker zou je als CDA’er bijna geen bijdrage meer hoeven doen.
'You had me at Hello', of in dit geval met de woorden van Christus, maar bij ‘liberalisme’ raakte je me toch een beetje kwijt; om daarna gelukkig weer terug te keren naar onze naaste.

Voorzitter,

U vraagt in het raadsvoorstel deze visie vast te stellen.
Wij zijn positief gestemd over deze visie. Er worden waardes toegevoegd aan het beleid. Ik herinner me – amper een jaar geleden – spandoeken en abri’s met uitspraken als 'besturen met hoofd en hart': deze krijgen vorm binnen het sociaal domein.

Begrippen als 'Positieve Gezondheid' en van 'ziekte en zorg naar gedrag en gezondheid': een onsje welzijn scheelt een kilo zorg.

In de visie lazen we veel focus op mensen en wijken die het niet redden; buiten de inleiding zagen we minder op focus op eigen verantwoordelijkheid en wederkerigheid.
Op basis van de beantwoording van de wethouder in de commissie zijn we positief gestemd dat hier wel degelijk focus en aandacht voor is.
Ten aanzien van de balans tussen overheid, samenleving en individu; afgaand op de commissiebehandeling begrijpen we dat sommige mensen anders en minder zelfredzaam zijn dan anderen; toch zouden wij inbreng van eigen verantwoordelijkheid vanuit de burger in de uitwerking goed verwerkt willen zien.
Daarnaast zien we de uitwerking van kernwaarde vertrouwen in de kadernota's graag tegemoet.

Eenvoud is niet hetzelfde als versimpelen. Veel zaken in het sociaal domein zijn complex en kunnen niet één-dimensionaal bekeken worden.
We zien graag het investeren op maat - zeker wanneer dit wijkgericht is - ook meerdimensionaal:
sommige buurten en wijken die als goede wijken bekend staan, scoren wellicht slechter of minder op andere zaken.
De foto in de visie lijkt - als je dit te simpel leest - te suggereren dat er een tweedeling tussen 2 type wijken is (goed of minder);
wij roepen het college op ook dit niet ééndimensionaal toe te passen in kadernota's en verdere uitvoering van beleid.

Als laatste willen we – in deze stille week – stilstaan bij eenzaamheid en omkijken naar elkaar.
De visie ademt focus en aandacht voor het versterken van wijken en buurten. Eenzaamheid is volgens
ons primair geen ding van de wijk, maar op mensniveau. We zien in de uitwerking hiervan - in
kadernota's en programma's - dan ook graag dit mensniveau terug.

Alles samenvattend zijn we positief over deze visie en zien de invulling en verwerking graag terug in
de kadernota’s.

Tjalke de Jong

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.