51-22-221_CDA_Adv Behoud van vliegveld_103,9x105,4.indd
09 februari 2022

Voor het behoud van ons vliegveld

Afgelopen zomer lazen we al in de krant dat als het aan de PvdA in Hilversum ligt, zowel het vliegveld Hilversum als Ter Sype volgebouwd wordt met woningen. ’Omdat het belang van velen zwaarder weegt dan een dure hobby van enkelen’, aldus raadslid Jacqueline Kalk. De PvdA denkt dat er voldoende ruimte ontstaat voor 600-1000 woningen. De VVD deed hier nog een schepje bovenop en lanceerde naast plannen voor een woonwijk op de plek van het vliegveld, ook het plan om het verkeer van en naar Hilversum via de Noodweg te laten lopen. Daarmee zal de verkeersdrukte op de Noodweg die loopt tussen de natuurgebieden Eindegooi/Cronebos (Natuurmonumenten) en Zwarte Berg (GNR), onevenredig toenemen.

Hoe denkt het CDA Hilversum hierover?

Hilversum kan op verschillende manieren worden getypeerd. Velen kennen het als de Mediastad. Door de prachtige ligging van Hilversum in het midden van bossen en heide is Hilversum echter ook een groene tuinstad en een aantrekkelijke plek om te wonen en te recreëren. Dat brengt natuurlijk ook spanningen met zich mee. Hilversum kan wanneer we de natuur willen behouden, niet verder uitbreiden en daarom moeten alle plannen binnen de huidige stadsgrenzen worden gerealiseerd. Dat betekent dus keuzes maken.

Wij hechten veel waarde aan het groene karakter van ons dorp en willen dat unieke karakter behouden. Wij accepteren daarmee dat er slechts beperkte ruimte is voor groei van het aantal woningen en locaties voor kantoren en bedrijven. Wij kiezen er dus voor om de autonome bevolkingsgroei, oftewel de vraag vanuit de huidige sociaal en economisch gebonden inwoners naar extra woonruimte, te faciliteren. Hiermee komen er woningen beschikbaar voor toekomstige generaties Hilversummers. Dat betekent in de praktijk een groei van ca 3.000 tot 5.000 woningen in de komende 20 jaar, conform de huidige plannen.

Er is dus volgens het CDA Hilversum geen ruimte voor grootschalige woningbouw om geïnteresseerden van elders te kunnen accommoderen.

Wij zijn daarbij vóór het behoud van vliegveld Hilversum. Naast de cultuurhistorische en recreatieve waarde, is het vliegveld essentieel voor de veiligheid van vliegers boven Nederland. Tevens zorgt het vliegveld ervoor dat de aanvliegroutes naar Schiphol op afstand blijven en hierdoor de geluidsoverlast beperkt wordt. Daarbij zal een woonwijk van 600-1000 huizen op dit terrein, in één klap de aangrenzende natuurgebieden die wij nu zo koesteren, een geheel ander karakter geven of definitief laten verdwijnen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.