51-22-191_CDA_Adv Kiest voor de natuur._103,9x105,4_1.indd
03 februari 2022

Voor een duurzaam Hilversum

De druk op de natuur neemt toe. Steden worden warmer. Hitte, droogte en wateroverlast komt vaker voor, de biodiversiteit verschraalt en de CO²-uitstoot neemt te weinig af. Daarom moet er iets gebeuren. We willen meer groen in het centrum en in de wijken. We gebruiken duurzame materialen bij het bouwen van woningen en we stimuleren dat bestaande woningen beter worden geïsoleerd. De gemeente is hierbij dienend en faciliteert. Dwang is niet het beste middel om Hilversummers klimaatvriendelijker te maken. Wij vinden dat Hilversummers hun eigen keuzes moeten kunnen maken.

Voor een duurzaam Hilversum

Ons klimaat verandert, dat is een feit, met gevolgen voor mens, natuur en milieu. Daarom neemt Nederland maatregelen om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering en om verdere klimaatverandering te beperken. Het Nederlandse klimaatbeleid legt de verantwoordelijkheid voor het daadwerkelijk treffen van maatregelen in toenemende mate bij lokale overheden. Zo heeft ook Hilversum de verantwoordelijkheid voor het concretiseren van maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie en duurzaamheid.

Om gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren wil CDA Hilversum inzetten op een integrale benadering van vraagstukken met een maximaal draagvlak onder inwoners. Voor de inwoners willen wij dat de lusten en lasten van het klimaatbeleid daarbij zo eerlijk mogelijk worden verdeeld.

De afgelopen jaren heeft de gemeente te weinig sturing gegeven in het duurzaamheidsbeleid en in het tot stand komen van de energietransitie. Dit heeft geresulteerd dat inwoners, corporaties en bedrijven te weinig zijn geholpen in het verwezenlijken van hun doelen en in de grote opgave waar we als dorp voor staan. De komende jaren is het belangrijk dat de gemeente regie neemt, alternatieven aanbiedt waar ambities ontbreken, en initiatieven stimuleert en helpt tot ontplooiing te komen. Een dienende overheid.

De komende jaren zet CDA Hilversum in op:

 • Versterking van het karakter als tuinstad door meer groen in ons dorp.
 • Bescherming van ons unieke illusielandschap. De natuur om ons heen blijft ongerept en biodiversiteit neemt toe.
 • Maximale ondersteuning bij het isoleren van woningen en bedrijven. Voor de kleine en de grote beurs.
 • Primaire inzet op energie besparen in plaats van energie opwekken.
 • Betaalbare lasten en een eerlijke lastenverdeling, energiearmoede bestaat!
 • Maximaal draagvlak onder inwoners door goed te luisteren.
 • Geen dwang bij maatregelen, zoals gedwongen van het gas af.
 • Heroverweging van de huidige inzet van Hilversum om in 2040 ipv 2050 (landelijke inzet) van het gas af te zijn.
 • Handhaving van de huidige regels over de afstand tussen windturbines en woningen (minimaal 600 meter).
 • Inzet op alternatieve energiedragers/bronnen zoals geothermie en waterstof.
 • Doorbreken van het taboe tegen kernenergie. Het zou goed zijn als Hilversum bijdraagt aan het aanzwengelen van een landelijke discussie hierover.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.