27 januari 2022

Voor een gezond Hilversum

Een gezonde stad biedt een omgeving om prettig, gezond en veilig te wonen en werken, die uitnodigt tot recreatie, ontmoeting en bedrijvigheid. De gezondheid van Hilversum kan op veel manieren verbeterd worden. Onder andere door het verbeteren van de leefomgeving, bijvoorbeeld door een goede milieukwaliteit maar ook door voldoende voorzieningen die uitnodigen tot gezond gedrag zoals wandelen en fietsen. Niet iedereen is in staat om, bijvoorbeeld door een sociaaleconomische positie, een afgewogen gezonde keuze te maken. We gaan kansenongelijkheid tegen. CDA Hilversum wil van Hilversum de gezondste stad van Nederland maken.

De beloningsstructuur in de gezondheidszorg is merkwaardig. Je ziet het door de hele samenleving heen. Gezonde voeding is duurder dan slecht voedsel. Een Netflix-abonnement is goedkoper dan een abonnement van de sportschool. De afgelopen jaren is er, met succes, fors ingezet op het terugdringen van roken en overmatig drankgebruik bij de jeugd. Overgewicht is nog steeds een groot probleem. En het gebruik van drugs wordt genormaliseerd, soms omdat de culturele trend overheersend is. Zo hoor je: “Wat is er nu mis met een jointje of een drankje?” Te vaak zijn laag opgeleide inwoners of inwoners met een kleine beurs het kind van de rekening.

CDA Hilversum zet in op een gezond Hilversum. In de thema’s ‘een zorgzaam Hilversum’ en ‘een duurzaam Hilversum’ staan veel onderwerpen beschreven die onze gezondheid verbeteren. Maar ook actie sport- en een verstandig drank- en drugsbeleid zijn noodzakelijk voor het realiseren van een gezond Hilversum.
De gezondheid van Hilversum kan op veel manieren verbeterd worden. Onder andere door het verbeteren van de leefomgeving, bijvoorbeeld door een goede milieukwaliteit maar ook door voldoende voorzieningen die uitnodigen tot gezond gedrag zoals wandelen en fietsen. Niet iedereen is in staat om door, bijvoorbeeld een sociaaleconomische positie, een afgewogen gezonde keuze te maken. We gaan kansenongelijkheid tegen. Het CDA Hilversum wil van Hilversum de gezondste stad van Nederland maken.
De komende jaren zet CDA Hilversum in op:

  • Terugdringen van armoede en het tegengaan van kansenongelijkheid.
  • Gezond op de fiets. Daarom krijgt waar het kan de fiets prioriteit.
  • Investeren in bewegen in de openbare ruimte en in verenigingsverband voor jong en oud!
  • Ruimte voor initiatieven die gezond leven stimuleren.
  • Ruimte voor zingeving in ons gezondheidsbeleid.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.