04 december 2020

Vraag aan het college: ‘Rekenfoutje: nieuwe parkeergarage Tergooiziekenhuis komt bijna 1.000 plekken te kort.’

Geacht college,

In uw raadsinformatiebrief van 26 november 2020 is te lezen dat de nieuwe parkeergarage op het terrein van het nieuwe ziekenhuis 998 parkeerplekken te kort komt. De kop van het artikel in het NH nieuws op 26 november 2020 bevestigt het eveneens: ‘Rekenfoutje: nieuwe parkeergarage Tergooiziekenhuis komt bijna 1.000 plekken te kort.’

De nieuwe parkeergarage dat moet herrijzen op het terrein van het nieuwe ziekenhuis is straks te klein om alle verwachte auto’s op te vangen. Het gaat niet lukken om in de parkeerbehoefte voor bezoekers en personeel van Tergooi en bezoekers en personeel van revalidatiecentrum Merem te voorzien.

Volgens het college is er sprake van een rekenfout. In de optelsom zijn 998 benodigde parkeerplekken niet meegeteld. De parkeergarage op het ziekenhuisterrein wordt daarom straks alleen gereserveerd voor personeel, patiënten en bezoekers van Tergooiziekenhuis. Tijdens de overgang van de oude naar het nieuwe ziekenhuis worden er extra parkeerplekken gemaakt om alle auto’s op te vangen.

In de raadsinformatiebrief is verder te lezen dat er voor Merem naar een andere oplossing wordt gezocht. De parkeerplekken voor het personeel en bezoekers van Merem moeten in ieder geval op het terrein van Merem komen aldus het college. Hoe dat er uit komt te zien is nog niet bekend.

In een artikel van 30 november 2020 op haar website laat Tergooi weten dat de vergissing waar men het over heeft betrekking heeft op de parkeerbehoefte van revalidatiecentrum Merem. De parkeergarage is in goed overleg met de gemeente ontworpen. De omgevingsvergunning voor de bouw van de parkeergarage is verleend en onherroepelijk bevonden. De maximale parkeerbehoefte van Merem is in het oorspronkelijke masterplan en latere bestemmingsplan van Monnikenberg onjuist meegenomen. De gemeente heeft in haar gesprekken met beide partijen aangegeven dat elke partij het parkeren op eigen terrein oplost. De nieuwe parkeergarage heeft 1.025 parkeerplekken. Volgens Tergooi ruim voldoende voor haar patiënten, bezoekers en medewerkers

 1. Kunt u verklaren waarom de RIB spreekt van een rekenfout en ziekenhuis Tergooi in een verklaring op haar site aangeeft dat er geen sprake is van een fout en dat de parkeergarage in goed overleg zo is ontworpen?
 2. De nieuwe parkeergarage heeft 1.025 parkeerplekken. De omgevingsvergunning voor de bouw van de parkeergarage is verleend en onherroepelijk bevonden. Tijdens de vele presentaties en bijeenkomsten met betrekking tot de nieuwbouw op het ziekenhuisterrein en de daarbij horende parkeergarage, werd duidelijk gemaakt hoe zorgvuldig hiermee wordt omgegaan. Door het CDA, maar ook door andere fracties en de buurtbewoners is vaak gevraagd of er voldoende parkeerplaatsen zouden komen.
  1. Had de gemeente niet kunnen voorzoen dat 1.025 parkeerplekken te weinig is voor zowel Tergooi als Merem?
  2. Vindt het college 1.025 parkeerplaatsen voor bezoekers, personeel en patiënten van Tergooi voldoende en waar is dit op gebaseerd?
 3. Wanneer kunnen wij een oplossing van Merem met betrekking tot het parkeren op haar terrein verwachten?
 4. Behoort een uitbreiding van de nog niet gerealiseerde parkeergarage tot de mogelijkheden? Zo niet, waarom niet?
 5. Kan het college garanderen dat er een oplossing gevonden zal worden zonder nadelige gevolgen voor de buurtbewoners, ivm parkeerdruk?
 6. Tijdens de transitiefase van Tergooi naar het nieuwe ziekenhuis is tijdelijk behoefte aan meer parkeerplaatsen. Deze worden op het huidige maaiveld parkeerterrein gevonden. Tergooi gaat deze parkeerplaatsen, met inzet van mobiliteitsmanagement, terugbrengen naar nul.’ Heeft Tergooi aangegeven hoe dit gerealiseerd gaat worden? Zo ja, kunt u dit toelichten?
 7. Kunt u de raad informeren over de voortgang van het proces?

Namens de fractie van het CDA

Ahmet Yorulmaz

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.