24 september 2018

Vragen over toewijzingsbeleid Gijsbrecht van Amstel

Afgelopen donderdag spraken we Renske Schriemer, voorzitter St. Ondernemersfonds De Gijsbrecht, over haar open brief van 17 september jongstleden.

Naar aanleiding van deze brief en de berichtgeving daarover in de Gooi en Eemlander van donderdag 20 september wil het CDA enkele verhelderende vragen stellen aan het college van B&W:

  1. Klopt het dat er een taak is voor de gemeente om te handhaven op branchering c.q. een besluit te nemen over toewijzing van nieuwe ondernemers en zo ja, welke is deze?
  2. Wat zijn de overwegingen geweest om een toewijzing te doen die in tegenspraak is met het 'maximumstelsel' van aantal dienstverleners zoals aangehaald in de open brief, terwijl er ook een 'gedroomde' retailkandidaat als alternatief beschikbaar was?
  3. Wat zijn de mogelijkheden voor de gemeente om (bij) te sturen op branchering bij het toewijzingsbeleid voor winkelcentra zoals De Gijsbrecht?
  4. In hoeverre hebben wij in Hilversum een integrale visie op bedrijvigheid en wat zijn de mogelijkheden om hierop te sturen?

Olaf Streutker

Fractievoorzitter CDA Hilversum

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.