03 februari 2021

Vragen aan het college: Toename meldingen Veilig Thuis

Door de coronacrisis nemen de meldingen bij Veilig Thuis toe, althans dat is tot op heden het landelijk beeld. In het Algemeen Dagblad van 14 januari meldt directeur van Veilig Thuis Noord- en Oost-Gelderland Azime Gülhan: ,,Voor corona hadden we ongeveer één acute zaak per dag, nu vier à vijf”.

De fractie van het CDA Hilversum maakt zich grote zorgen, met name doordat wat achter de voordeur gebeurt vaak niet zichtbaar wordt. Daarom hebben wij de volgende vragen van voor het college:

Vragen

Vraag 1. Kan het college aangeven of er in deze periode sprake is van een toename van meldingen of signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling in onze regio. Zo ja, kan het college aangeven wat er met deze signalen wordt gedaan?

Vraag 2. Kan het college aangeven welke maatregelen op dit moment worden genomen voor problematische gezinnen, nu ouders en kinderen veel meer tijd met elkaar doorbrengen, en dit voor meer spanningen in het gezin kan zorgen?

Vraag 3. Is in de gemeente Hilversum ook geregeld dat kinderen met een onveilige thuissituatie op andere plekken kunnen worden opgevangen, zoals bijvoorbeeld op school en les krijgen?

Vraag 4. Heeft het college in beeld welke kinderen door een onveilige of kwetsbare thuissituatie ernstig nadeel oplopen door de corona maatregelen en hierdoor extra in de problemen komen?

Vraag 5. Welke maatregelen heeft het college genomen om ervoor te zorgen dat niemand uit deze kwetsbare doelgroep in de gemeente Hilversum de dupe wordt van deze crisistijd?

Vraag 6. Heeft in onze regio Veilig Thuis voldoende capaciteit om deze crisis te bestrijden?

Gerben van Voorden

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.