12 november 2019

Vragen over de verkeersveiligheid en handhaving

Het CDA heeft het college deze coalitieperiode al diverse malen bevraagd op de verkeersveiligheid en verzocht om maatregelen op de meest kwetsbare plekken in het Hilversumse verkeer. We constateren gelukkig dat deze aandacht er mede toe heeft geleid dat de investeringen in de verkeersveiligheid zijn geïntensiveerd. Verkeersveiligheid is niet alleen een kwestie van de juiste infrastructuur. Het gaat er ook om dat de deelnemers aan het verkeer zich houden aan de regels die afgesproken zijn. En dat er regelmatig gecontroleerd wordt, zodat deelnemers aan het verkeer ook ervaren dat het loont om zich aan de regels te houden.Het CDA ontving de afgelopen weken verschillende klachten over de wijze waarop deelnemers aan het verkeer zich in het verkeer gedragen en het gebrek aan handhaving hierop. Enkele van de voorbeelden die werden genoemd zijn het kruispunt Gijsbrecht van Amstelstraat/Neuweg, de rotonde Larenseweg/Jan van der Heijdenstraat en de overgang Diependaalselaan/Bosdrift.Het CDA heeft de volgende vragen aan het college:

  1. Is het college op de hoogte van klachten van inwoners over de handhaving van de verkeersregels, zoals snelheidsovertredingen, gevaarlijke situaties bij kruispunten en rotondes, verkeerd parkeren, etc.?
  2. Is het college het met het CDA eens dat de verkeersveiligheid in Hilversum erbij gebaat is dat er toezicht is op de naleving van de verkeersregels en dat hiervoor handhavingscapaciteit vereist is?
  3. Klopt het dat de handhavingscapaciteit van de gemeente, zoals die van de BOA’s, niet dan wel verminderd tov voorgaande jaren wordt ingezet op de handhaving van de verkeersregels, zoals gesteld onder vraag 1?
  4. Zo ja, welke maatregelen stelt het college voor om de handhavingscapaciteit op orde te brengen?

Namens de fractie van het CDA,

Evert Jan Kruijswijk Jansen

 

Lees hier de beantwoording van het college.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.