03 maart 2021

De vrijwilligersvergoeding blijft behouden

De Gemeenteraad heeft op 11 november 2020 de begroting voor 2021 vastgesteld. Omdat het CDA veel zaken in het beleid van dit college niet kan steunen, heeft de fractie in 2020 tegen het vaststellen van de begroting gestemd. Een van de redenen om tegen de begroting te stemmen was de bezuiniging op het vrijwilligerswerkbeleid: de vrijwilligersvergoeding voor mensen met een bijstandsuitkering zou komen te vervallen.

Omdat voor het wijzingen van dit beleid de Verordening inkomensvoorzieningen Hilversum 2016 aangepast moest worden, moest dit eerst worden vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van 3 maart 2021.

In de commissie van 10 februari 2021 heeft het CDA tegen deze afschaffing gepleit, net als coalitiepartij Hart van Hilversum. Het CDA heeft betoogd dat vrijwilligers het cement van onze samenleving zijn; vrijwillgers zijn onmisbaar voor het functioneren van de samenleving -dat hebben we allemaal tijdens covid-19 kunnen zien en ervaren. Ook heeft het CDA betoogd dat vrijwilligerswerk, voor iemand uit de bijstand, van groot belang is. Het geeft voldoening, ritme en draagt bij aan het opdoen van werkervaring. Kortom: een belangrijk instrument in het participatiebeleid.

Tijdens de raadsvergadering heeft Hart voor Hilversum in goed overleg samen met het CDA en later met GL, DH en HB een amendement ingediend om deze bezuiniging ongedaan te maken. Deze motie is unaniem aangenomen. 

Namens de fractie van het CDA,

Gerben van Voorden

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.