Mijmeringen van Anja Wijnands aan het einde van 2017

Allemaal samen werken aan een beter Hilversum loont.

Zelfs na 20 jaar lokale politiek geloof ik er nog steeds in: allemaal samen werken aan een beter Hilversum loont.

Ik woon nu 50 jaar in Hilversum en dat geeft het volgende beeld: Hilversum is nog even groen als 50 jaar geleden. Hoe dat kan? Hilversum kent een rode contour en buiten die lijn om Hilversum heen wordt niet gebouwd. Geen centimeter over de grens! Ik heb zo af en toe wel eens een plan zien langskomen in de raad, bijvoorbeeld aan de Utrechtseweg. Het ging slechts over centimeters over de grens van de Laapershei. Het plan ging niet door. Inmiddels zijn we ons nog bewuster geworden van onze rijkdom. Al die natuur om Hilversum heen. Merendeels bewaakt door het Goois Natuur Reservaat. Gelukkig is de natuur ook onderdeel van de Utrechtse Heuvelrug dat weer een onderdeel is van het Nederland Natuur Netwerk.

Kortom: In Hilversum, 't Gooi en Nederland zijn we zuinig op de natuur.

Hilversum en zijn monumenten toen en nu.

Buiten de Vituskerk was er 50 jaar geleden weinig aandacht voor monumenten. Dat is nu wel anders. In de loop der jaren kwamen mooie gebouwen zoals de Clemenskerk of het KRO complex door verval ernstig in gevaar. Daarmee was de aandacht voor monumenten gewekt. Inmiddels zijn de gebouwen en ensembles die beschermd moeten worden in Hilversum geïnventariseerd en staan ze op de landelijke of gemeentelijke monumentenlijst. Soms is het niet zo gemakkelijk om onze inwoners te overtuigen van een bestemmingswijziging, zoals bij de Clemenskerk of het afbreken van een onderdeel, zoals bij het KRO komplex om het monument te kunnen redden en te behouden voor de toekomst. Maar behoud is beter dan totale verloedering en uiteindelijk afbraak.

Kortom: In Hilversum zijn we inmiddels zuinig op onze monumenten.

Ik wens alle inwoners van Hilversum een veilig einde 2017 en alle goeds voor 2018 toe.

Anja Wijnands-van Daal

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.