Stage op de Annie M.G. Schmidtschool

Afgelopen woensdag 4 oktober werd ik om half negen verwacht op de Annie M.G. Schmidtschool. Een school voor speciaal basisonderwijs. In een prachtig ‘nieuw’ pand werd ik ontvangen door Annemieke. Een ervaren directeur die vanuit het regulier basisonderwijs per 1 augustus is begonnen op deze school.

De Annie is een regioschool. Dit is ook te merken aan het aantal taxibusjes en auto’s die de kinderen vanuit de omringende gemeenten naar school brengen. De kinderen zagen er overigens behoorlijk griezelig uit. Als spoken en heksen kwamen ze de school binnen. Wat bleek, het was de start van de Kinderboekenweek en het thema was: griezelen. In de gezamenlijke opening werden de verkleedde kinderen verrast door vijf, als heksen verkleedde, juffen. De kinderen vonden het prachtig!
Vervolgens begonnen de lessen en keerde de rust snel terug.

Annemieke vertelde mij wat het verschil is tussen regulier onderwijs en speciaal onderwijs. Belangrijk is om de kinderen echt te zien. De docent kan het verschil maken voor deze leerlingen. Prachtig om te zien hoe dit ook in de praktijk werd gebracht door een meester uit groep 7. Wat fijn dat deze school nog meesters heeft!

De methode om positief gedrag te belonen geeft energie. Dit werd duidelijk in groep 1 en 2 waar de kinderen heel zoet achter hun tafeltje bleven zitten. Nadat alle kinderen keurig hadden gegeten, kregen ze een klein koekje.

In hetzelfde gebouw zit Unita. Unita biedt regionale ondersteuning voor passend onderwijs. Ze bieden onder andere extra ondersteuning voor kinderen met Dyslexie. Kinderen vanuit allerlei basisscholen komen 3 dagen per week naar de taalgroep van Unita voor ondersteuning bij het leren van taalvaardigheden. Een mooi initiatief met twee gepassioneerde docenten, mooi om te zien.

Tot slot mocht ik aanschuiven bij een geschiedenisles. Weer een andere meester (!) trakteerde eerst iedereen op een snoepje en vertelde daarna enthousiast over de Romeinse periode. Iedereen luisterde aandachtig naar het verhaal over Caesar. Maar hij vertelde ook dat, in die tijd, de senatoren veel macht hadden. Zo’n senator was benoemd voor z’n leven. Dus als er eentje het veld moest ruimen, dan was moord de enige optie. Vergif was dan een ideaal moordwapen. Je moest alleen wel vergif gebruiken dat niet gelijk werkte, zodat de voorproevers je moordplannen niet konden verhinderen. “Vonden jullie het snoepje lekker?” vroeg de leraar. Ik heb daarom maar even gewacht met het schrijven van dit verslag, het is goed gekomen…. Vooralsnog!

Het was een waardevolle stage. De Annie M.G. Schmidtschool is een school waar kinderen zichzelf kunnen zijn en daar kunnen we als samenleving nog veel van leren!

Gerben van Voorden

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.