Lokale economie

Wanneer ondernemers de vrijheid krijgen om te ondernemen, innovatieve ideeën de ruimte krijgen om te groeien en buurtwinkelcentra de mogelijkheid krijgen om zich te onderscheiden van online concurrenten, dan wordt Hilversum dé plek om te wonen en te werken.

Het stimuleren van ondernemerschap is voor de gemeente een belangrijke taak. Wetende dat de lokale overheid niet de markt kan sturen, kunnen ondernemers door de lokale overheid wel een handje worden geholpen. Het creëren van plekken waar start-ups een (werk)plek kunnen krijgen is één van die dingen. Dit zou bijvoorbeeld een plek kunnen krijgen in het stationsgebied, de spoorzone of op het Media Park.

De lokale economie kan worden versterkt als transacties of investeringen die de overheid en grote bedrijven doen, langer lokaal worden gebruikt. Een investering kan zorgen voor een kettingreactie van ondernemer naar ondernemer. Hoe langer die lokaal blijft, hoe meer de kleine ondernemer kan concurreren met de grote internetwinkels.

Wij willen goed zorgen voor wat van waarde is, de lokale economie stimuleren en de werkgelegenheid laten groeien en daarom wil het CDA Hilversum het volgende:

  • Het CDA is voorstander van pilots om geld langer lokaal te laten circuleren waardoor de lokale economie een extra stimulans krijgt. Zo maken we van ieder dubbeltje een kwartje.
  • Stimuleer het gebruik van leegstaande winkels, bedrijfsgebouwen of overheidspanden om startende en kleine ondernemers te huisvesten. Stimuleer lokale vastgoedeigenaren om met creatieve oplossingen te komen.
  • Daar waar samenwerking niet vanzelf van de grond komt, moet de gemeente helpen met Ondernemersfondsen en Bedrijfs Investerings Zones (BIZ). Het verhoogde OZB tarief is inleg in het ondernemersfonds en draagt bij aan algemene investeringen om de gehele ondernemersomgeving aantrekkelijker te maken voor publiek en klanten.
  • Hilversum is een broedplaats van creativiteit. Daarom is een goed vestigingsklimaat voor startups een voorwaarde voor de doorontwikkeling van het Media Park.
  • Buurt- en wijkwinkelcentra zijn van groot belang voor de leefbaarheid in wijken en buurten.
  • Diversiteit binnen het centrum tussen winkels is belangrijk. Niet alleen grote ketens, maar ook kleine winkels dienen een plek te krijgen in het winkelgebied.
  • Extra aandacht voor potentieel zwakke plekken als Keiplein, Schoutenstraat en Zeedijk, en de strategische plek Kerkbrink voor culturele activiteiten.
  • Leegstaande panden beschikbaar krijgen om nieuwe vormen van detailhandel uit te proberen, zoals markthallen, pop-up stores en tijdelijke restaurants.
  • Voorkomen moet worden dat kleine ondernemers 7 dagen in de week moeten concurreren met de grootwinkelbedrijven. Het CDA is geen voorstander van verdere uitbreiding van de huidige 20 koopzondagen.
  • Koppel de binnenstad aan unieke evenementen die passen bij cultuur en historie van het Hilversum

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.