Sport en bewegen

Sport

Bewegen is heel belangrijk, als ontspanning en als voorwaarde voor een gezond leven. Maar sport heeft ook een andere functie: het brengt mensen samen en maakt mensen weerbaar. Sport speelt ook een belangrijke rol bij het overbrengen van waarden en vaardigheden die in het gewone leven onmisbaar zijn, zoals teambelang en respect voor de ander. Het CDA vindt het belangrijk dat inwoners bekend zijn met de veelzijdigheid van sportmogelijkheden.

Samen sporten is leuk, houdt mensen gezond, en levert daarmee een bijdrage aan het welzijn van mensen en de leefbaarheid in buurten en wijken. Dit geldt voor iedereen, voor alle lagen van de bevolking, ongeacht leeftijd en sociale status.

Concreet wil het CDA Hilversum het volgende: 

  • Belangrijk is dat ieder kind kan sporten. Ontmoeten en bewegen staan hierbij centraal. Daarom wil het CDA een pilot starten waarin het Sporten voor kinderen tussen 8 en 14 jaar gratis wordt. In ruil daarvoor doen de ouder(s) 4 uur per maand vrijwilligerswerk bij de club of in de wijk. De gemeente betaalt de contributie aan de sportverenigingen.
  • De verenigingen worden gestimuleerd om zich richten op de behoeften van de buurt. Waarbij eigen leden, bezoekers en de buurtbewoners uitgenodigd worden om te sporten en om bij de vereniging betrokken te raken en te blijven. Bij maatschappelijke verbondenheid worden mensen bij elkaar gebracht en krijgen zij de gelegenheid om iets voor elkaar te doen. Zo dragen we actief waarden en normen over.
  • De gemeente organiseert met diverse partners eens in de twee jaar Buurtspelen. Tijdens deze buurtspelen gaan wijken op diverse sportieve onderdelen met elkaar de strijd aan. De beste buurt mag zich 2 jaar de sportiefste buurt van Hilversum noemen en krijgt een budget voor een gezonde, sportieve, impuls in de buurt.
  • Het is een lokale verantwoordelijkheid om de openbare ruimte 'beweegvriendelijk' in te richten. Een goed voorbeeld hiervan is de berg bij Anna's Hoeve. Hiermee draagt de gemeente bij aan het verlagen van de drempel om voldoende te bewegen en zo lang als mogelijk fit en vitaal te blijven.
  • De gemeente Hilversum gaat bij de provincie lobbyen om aansluiting te zoeken bij het regionale fietssnelwegennetwerk.
  • Het sportbudget van Hilversum behoort vergeleken met gelijkwaardige gemeentes, tot de laagste in Nederland. Om de bovenstaande ambities waar te kunnen maken wil het CDA een ruimere sportbegroting gericht op massabreedtesport, niet op topsport.
  • Door jongeren te laten bewegen leveren verenigingen een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van overgewicht. Daarom vinden wij het belangrijk dat ieder kind kan sporten of zich kan ontwikkelen via muziek, toneel of andere culturele vorming.
  • Blijvende aandacht voor bewegen. Onderzoek laat zien dat lang zitten erg ongezond is. Zitten is het nieuwe roken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.