Verkeersveiligheid

Een goede bereikbaarheid gaat hand in hand met goede verkeersveiligheid. Als mensen vrij willen bewegen moet dat wel veilig kunnen. Het CDA is daarom voorvechter van veilige verkeerssituaties in heel Hilversum en specifiek bij maatschappelijke locaties zoals scholen, overheidsgebouwen en sportclubs. Iedereen moet op een veilige manier op weg kunnen.

Op 14 februari spreekt de raadscommissie Verkeer en beheer over de top 10 van gevaarlijke verkeersplekken in Hilversum. Deze top 10 is opgesteld in het kader van een beter, veiliger en duurzamer gebruik van de verkeersruimte. Jaarlijks worden zo'n 20 tot 40 meldingen gedaan bij de gemeente over verkeerssituaties. Al deze meldingen zijn op een groslijst geplaatst en na een analyse door de gemeente is er een top 10 vastgesteld. Deze ligt nu voor ter bespreking. De afgelopen weken heeft het CDA aan de inwoners van Hilversum gevraagd op welke verkeersplekken in Hilversum zij zich onveilig voelen. Als dagelijkse gebruikers van de wegen weten inwoners vaak feilloos op te sommen waar de knelpunten zitten. Deze inventarisatie zullen we meenemen bij de bespreking in de raadscommissie. Wordt vervolgd!

In ons verkiezingsprogramma is veel aandacht voor verkeer en verkeersveiligheid. De volgende punten zijn voor het CDA belangrijk:

 • Een goede fysieke inpassing van maatschappelijke voorzieningen. In de omgeving van deze voorzieningen worden snelheid verlagende maatregelen genomen, is voldoende verlichting (sociale veiligheid) en goede parkeervoorzieningen.
 • Bij fietspaden kan geëxperimenteerd worden met verlichting en reflectiestrepen.
 • Fietsen is niet alleen gezond, maar ook een goede en duurzame manier van mobiliteit. Dit vergt wel goed onderhouden fietspaden en snelfietsroutes, zeker nu het gebruik van elektrische fietsen toeneemt. Hilversum moet er voor zorgen dat fietsers van alle leeftijden dat ook op een goede en veilige manier kunnen.
 • Wij zijn voorstander van het terugdringen van scooters op het fietspad. Op sommige plekken leiden (snor)scooters op het fietspad tot grote verkeersonveiligheid.
 • Specifiek pleiten wij voor een (snor)scootervrije Groest om de gedeelde ruimte daar veiliger te maken.
 • Onderzocht moet worden in hoeverre het fietsen met een mobiel in de hand tot staan kan worden gebracht. · In onze buurten kunnen kinderen veilig opgroeien daarom wil het CDA vooral in kinderrijke buurten een gerichte aanpak van criminaliteit en verkeersonveilige situaties.
 • Uitstoot van verkeer, huishoudens en bedrijven tegengaan door vuile dieselmotoren te weren.
 • In lijn met het uitgangspunt dat het verkeer veilig moet zijn voor iedereen dient er gekeken te worden hoe, binnen de bestaande infrastructuur een evenwicht gevonden kan worden tussen nieuwe en oude middelen van vervoer. Niet alleen fiets en auto zijn aanwezig op onze pleinen, lanen en wegen, maar ook de elektrische fiets, snorfiets en scooter zijn er bij gekomen. Niet alle vormen van vervoer kunnen verenigd worden op een krap fietspad. Dit leidt tot verschillen in snelheid en onveiligheid op de bestaande fietspaden. Het CDA wil dat hier een nieuw evenwicht in wordt gevonden. Extra fietsstraten, waarbij de auto te gast is, bieden wellicht een kans.
 • Het onderzoeken van de kansen van fietsstraten op plekken waar veel winkels en restaurants zijn zoals de Gijsbrecht en Havenstraat.
 • De overlast van scooters verminderen op drukke of gevaarlijke fietsplekken.
 • Veiligheid in het verkeer stimuleren o.a. door inzetten van slimme mobiliteit
 • Op de Schapenkamp wordt twee richtingsverkeer gerealiseerd waardoor een goede aan- en afvoer naar het station is gegarandeerd.
 • De Stationsstraat wordt fiets en loopgebied.
 • Maak bij de herinrichting van de Gijsbrecht van Amstel een fietsstraat van het stuk tussen Bosdrift en Neuweg.
 • Versterken fietsnetwerk, recreatief (langzaam) en 'zakelijk' (snel) fietsen mogelijk maken.
 • Veiligheid op fietspaden tussen dorpen en steden moet worden bevorderd, zeker nu door elektrische fietsen het gebruik van deze paden intensiveert.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.