Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Ruimte aan de Samenleving

Hilversum is voor het CDA vooral een gemeenschap. Een gemeenschap waarin mensen samen leven. De gemeente is hierbij dienstbaar aan de gemeenschap. Voor een sterke samenleving zijn juiste verhoudingen tussen samenleving, bedrijvigheid en overheid nodig. In die samenleving staan mensen centraal - betrokken inwoners die met elkaar samenleven, werken en bouwen aan een gemeenschap. Burgerschap vraagt om een gedeeld besef van waarden en normen, van rechten en plichten. Daarbinnen ontstaat de ruimte voor solidariteit en voor verschil in opvattingen, ambities en vaardigheden.

Het CDA staat voor de gedeelde waarden die ons verbinden, voor de traditie van gerechtigheid, tolerantie en verantwoordelijkheid die ons land hebben gevormd. In een onrustige wereld vormen juist deze gedeelde waarden en tradities de identiteit van onze samenleving. Juist daarom wil het CDA onze waarden en tradities beschermen en doorgeven in opvoeding en onderwijs.

In de, door ons gewenste, sterke samenleving richten mensen met elkaar hun leven in via familie of gezin, buurt, vereniging, geloofs- of andere gemeenschappen. We zorgen en werken voor elkaar en met elkaar. Gemeentelijke overheid en de markt zijn, in onze visie dienstbaar aan de samenleving, en niet andersom!

In die sterke samenleving staat niemand er alleen voor. Dat geldt als eerste voor ons eigen thuis in familie en gezin, waarop je altijd terug kunt vallen, waar we elkaar helpen en verantwoordelijkheid voor elkaar nemen. Die belofte van zorg voor elkaar doen we ook als samenleving. Als iedereen omziet naar de ander, vormen we met elkaar die samenleving waarin niemand aan zijn lot wordt overgelaten en waar de zorg voor onze ouderen, zieken en gehandicapten goed geregeld, en waar mogelijk onderling vormgegeven is.

De keuzes voor de lokale samenleving die we door willen geven, vertalen we ook in een eerlijke economie. Waarbij we stevige lessen hebben getrokken uit de economische crisis die ook veel inwoners in de gemeente Hilversum zelf geraakt heeft. In de eerlijke economie kiezen we voor eerlijke kansen voor iedereen en oplossingen voor de lange termijn. Ons plan voor een eerlijke economie versterkt de basis voor de welvaart en het welzijn van de komende generaties. Dat betekent dat we nu verstandig moeten investeren in de economie van morgen: in kennis, innovatie en duurzame groei.

Daarbij is het niet zo dat de lokale overheid dit allemaal van bovenaf gaat regelen, vanuit een soort almachtige probleemoplossende rol, maar dat de overheid helpt initiatieven vanuit de samenleving ruimte te geven en mogelijk te maken. Vanuit die visie wil het CDA de komende jaren politiek actief zijn. Mensen, bedrijven, buurten en instellingen leveren een unieke bijdrage aan de samenleving en hebben kennis en kunde die de overheid niet altijd heeft. De opdracht voor het CDA is om daarbij het maatschappelijk initiatief en het algemeen belangondersteunend aan elkaar te maken.

Met deze voorstellen gaan wij werken aan een gemeenschap waarin iedereen mee kan doen, niet alleen vandaag maar ook in de komende generaties.

Download hier ons verkiezingsprogramma

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.