Anton van Schaick

bestuur

“We roepen mensen op om mee te doen”

“Ik ben lid van het CDA sinds 1997. Ik herken me in het CDA-gedachtegoed. De visie van het CDA gaat uit van mensen: iedereen mag er zijn en is van waarde. Zo sta ik ook in het leven. Van mijn ouders en vanuit het rooms-katholieke geloof heb ik bepaalde normen en waarden meegekregen. Paus Franciscus roept ons op een menselijker en rechtvaardiger samenleving te bouwen. Als je iets wilt verbeteren, moet je niet aan de zijlijn blijven staan. Ik ben graag actief betrokken. Binnen het CDA Hilversum ben ik tweede secretaris.

Het verkiezingsprogramma is opgebouwd uit acht thema’s die mij allemaal aanspreken. Die thema’s zijn weer opgebouwd uit de kernwaarden van het CDA. Het programma is min of meer een ideale inrichting van de samenleving. Ik stel mijn vertrouwen daarbij niet op de overheid of de vrije markt, maar op mensen. We kunnen als samenleving veel zelf. We roepen mensen dus op om mee te doen.

Lokaal vraag ik aandacht voor de mentaliteit van de burger. Hoe gedragen we ons? Hoe gaan we met elkaar om? En met het milieu? Hilversum heeft veel afval op straat, zelfs op zondag moet een team het centrum schoonmaken. En waarom gedogen we softdrugs? Niet alles moet kunnen. Het begint bij bewustwording. De overheid heeft een inspirerende en coachende rol.”

Favoriete plek

“Een favoriete plek heb ik niet. Hilversum is in het algemeen een plezierig dorp met goede faciliteiten, groenvoorzieningen, mooie bebouwing en een goede zorg ervoor. Maar de mooiste wijk? Dat is Hilversum-Noord.”

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.