Hajé Walch

bestuur

“Als je bouwt met gevoel voor de plek, maak je veel mensen gelukkig”

Ik ben nog van de oude stempel: je staat voor je club op het gebied van kerk, staat en maatschappij. Ik sta op de kandidatenlijst omdat ik de mensen die daarin voorop gaan wil steunen. Dat verdienen ze. Verder ben ik vol overtuiging lid van het bestuur en van het campagneteam. Ik probeer er wat van te maken. Dat geeft me veel voldoening.

Het verkiezingsprogramma is klassiek christendemocratisch in die zin dat het burgerinitiatief stimuleert, net als verantwoordelijkheid dragen en partij willen zijn in de maatschappelijke ontwikkelingen. Doe mee als burger, pak je verantwoordelijkheid, zorg ervoor dat je gehoord wordt. Het CDA roept mensen op om zich op verschillende terreinen van de samenleving te manifesteren.

Ons verkiezingsprogramma pleit ervoor om het landschap van de omgeving van Hilversum te behouden, net als het karakter van de buurten. De woonwijken van Dudok bijvoorbeeld zijn fantastisch gerenoveerd. Waar woningen worden toegevoegd aan de bestaande woningvoorraad, kom je altijd andere belanghebbenden tegen. Tegen ontwikkelaars zou ik willen zeggen: leg je oor te luisteren bij de burgers, bij de buren van de plek waar gebouwd gaat worden. Snuif de sfeer op, het karakter van de omgeving, de wensen en de beperkingen. Kijk ook hoe hoog gebouwd mag worden, en werk wat je niet wilt zien weg onder de grond. Als je bouwt met gevoel voor de plek, maak je veel mensen gelukkig.”

Favoriete plek

“Mijn favoriete plek is de Hoorneboegse Heide. Vanaf een bepaalde hoogte kun je het profiel van Hilversum goed zien. Heel mooi. Alleen de torens van Kerkelanden storen me, die zijn net een paar etages te hoog.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.