In Hilversum leven ruim 3.500 mensen onder de armoedegrens. Dat is enorm veel. Een joods gezegde luidt: “Armoede in iemands huis is erger dan vijftig plagen. Niets is moeilijker te dragen dan armoede, want wie door armoede wordt neergedrukt is als iemand aan wie alle zorgen van de wereld kleven (…)”.

Wij willen dat zo min mogelijk kinderen in armoede opgroeien. We willen de gezinnen waar deze kinderen opgroeien meer maatwerk bieden en betere schuldregelingen. We willen meer inzetten om de risicogroepen preventief te bereiken om schulden in de toekomst te voorkomen.

Armoede brengt vaak eenzaamheid met zich mee omdat er geen geld is om iets te ondernemen. Er zijn veel regelingen, mogelijkheden en organisaties die zich inzetten voor het tegengaan van armoede en eenzaamheid. We helpen deze organisatie en zorgen voor meer bekendheid en betere toegankelijkheid van deze mogelijkheden.

Armoede heeft als risico dat jeugdigen in criminele handen kunnen vallen. Zij kunnen zich laten leiden door het snelle geld. De gemeente kan in samenwerking met het onderwijs, jeugdzorg, en andere partners focussen op vroegsignalering.

We helpen de voedselbanken en kledingbanken waar we kunnen. We helpen ze bij het vinden van goede huisvesting. Ze moeten goed bereikbaar zijn, maar ook bij praktische vragen moet er worden meegedacht. 

Wij willen uithuiszetting vanwege schulden voorkomen, zeker wanneer het om gezinnen met kinderen gaat. Dakloosheid heeft ernstige sociale en psychische effecten voor de betrokkenen en vergroot de problemen en kosten voor de betrokkenen en samenleving. Wij willen dat de (schuld)hulpverlenings­trajecten vroegtijdig en effectief worden ingezet.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.