Gemeenten werken met elkaar samen op veel terreinen. Dat gaat meestal om taken die ze gezamenlijk effectiever of efficiënter kunnen uitvoeren.

Het GNR (Goois Natuur Reservaat) is ooit opgericht om de natuurkundige waarde van percelen te beschermen en zo een ander gebruik te voorkomen. Voor het beheren van de gebieden is een goed toegerust bedrijf opgezet. Met het vertrek van Amsterdam en de provincie Noord-Holland, kan de  GNR in een regionaal verband bestuurd worden. De regionale milieuwethouders kunnen in hun periodieke vergaderingen de belangen van het GNR behartigen. Het gaat uiteindelijk over percelen in hun eigen gemeente.

De TOMIN GROEP bedient naast onze regio ook Almere. Ooit was Almere te klein om een eigen TOMIN GROEP te laten functioneren. Inmiddels is Almere groot genoeg voor een zelfstandige TOMIN GROEP. Uit overweging van o.a. regionale identiteit stelt CDA Hilversum voor om het bedrijf te gaan splitsen in twee regionale eenheden. De regionale milieuwethouders kunnen de bestuurlijke zaken, de TOMIN GROEP betreffende, gewoon in hun vergaderschema opnemen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.