Niet alleen op het gebied van de zorg, maar ook op het gebied van toegankelijkheid van de openbare ruimte heeft de gemeente er een aantal taken bij gekregen. De afgelopen jaren heeft CDA Hilversum, onder andere door het opzetten van een meldpunt, aandacht gevraagd om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen en dat drempels worden weggenomen.

In 2020 heeft CDA Hilversum uitvoerig met de toenmalige Minister van Gehandicaptenzaken gesproken en kort daarna is de agenda lokale inclusie vastgesteld. CDA Hilversum zal de uitvoering van het plan nauwlettend in de gaten houden en waar nodig bijsturen.

De komende jaren zet CDA Hilversum in op:

  • zorgen dat mensen met een beperking mee kunnen doen op de arbeidsmarkt;
  • het zorgen voor voldoende stageplaatsen;
  • het meeverhuizen van hulpmiddelen in plaats dat de iemand met een beperking dagen tot weken geen gebruik kan maken van een hulpmiddel;
  • brede sociale toegankelijkheid;
  • inclusieve speeltuinen, zodat ook kinderen met een beperking mee kunnen doen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.