Voor CDA Hilversum is het hebben van een betrouwbaar bestuur een voorwaarde voor een leefbare samenleving. Integriteit en transparantie gaan boven alles, altijd en overal. De bestuurlijke integriteit moet boven elke twijfel verheven zijn.

Als CDA Hilversum willen we ons distantiëren van een bestuurscultuur die gebaseerd is op machts­politiek die het individu kleineert of intimideert en gericht is op ongelijke machtsverhoudingen.

In de verhoudingen tussen gemeenteraad en college is het uitgangspunt dat de gemeenteraad in alle gevallen in staat wordt gesteld om haar kaderstellende en controlerende taak naar behoren te kunnen uitvoeren.

De samenleving staat voor ons centraal. De gemeentelijke overheid is dienstbaar aan de samenleving en is er voor inwoners en ondernemers in Hilversum. Het bestuur is er voor de inwoner en niet omgekeerd.

Een betrouwbare overheid geeft mensen zekerheid en stelt duidelijke grenzen. De overheid is er ook om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn. En de overheid is er juist voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn.

De gemeentelijke organisatie moet duidelijk, transparant en slagvaardig zijn. Inwoners en ondernemers behoren actieve medewerking en goede, tijdige en begrijpelijke informatie te krijgen.

Integraliteit is de basis bij beleid en uitdagingen. Inwoners en ondernemers moeten echt kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen in het gehele proces. Hierbij is het ook belangrijk om inwoners en ondernemers regelmatig een terugkoppeling te geven. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.