We bieden hulp bij het zoeken van stageplaatsen voor jongeren. De organisaties en bedrijven in Hilversum worden actief aangemoedigd om jongeren een stageplaats te bieden.

Stagediscriminatie wordt niet getolereerd. Jongeren kunnen bij stagediscriminatie een klacht indienen bij het Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek. Ook proberen we jongeren op andere manieren te ondersteunen bij het inlopen van achterstanden, bijvoorbeeld door zomerscholen of extra begeleiding te faciliteren.

CDA Hilversum pleit voor een jongerenloket binnen het Sociaal Plein in Hilversum. Het jongeren-loket moet met de bestaande capaciteit aan fte worden gerealiseerd. Het idee hierachter is één loket voor veel vragen die bij jongeren spelen. Jongeren van 18 tot en met 26 jaar kunnen terecht met vragen over schulden, zelfstandig wonen, een uitkering aanvragen, een opleiding volgen en werk vinden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.