In het dagelijks leven hebben te veel mensen moeite met lezen en schrijven. De laaggeletterdheid is veel te hoog. Het zet mensen onterecht op achterstand in de samenleving. De afgelopen jaren is er flink gewerkt om de laaggeletterdheid terug te dringen, onder andere door het regionale actieplan ‘aanpak laaggeletterdheid’. CDA Hilversum zal de uitvoering van dit plan nauwlettend blijven volgen.

De bibliotheek speelt een grote rol bij het terugdringen van dit probleem. Wij zien de bibliotheek als ontmoetingsplek waar mensen van diverse achtergronden samenkomen om kennis op te doen en de kans krijgen al het moois te ontdekken dat literatuur, kunst en wetenschap ons te bieden hebben.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.