Uitgangspunten

Midden tussen de mensen Gerechtigheid: het CDA zet zich in voor een samenleving waarin gerechtigheid kan opbloeien. Met wetten en beleid behoort de overheid rechtvaardig sturing te geven aan de samenleving. Daarin beschermt zij vooral de belangen van sociaal en economisch zwakkeren.

Vanuit die basis wil het Christen-Democratisch Appèl de komende vier jaar dienstbaar zijn aan u. Midden tussen u, komen wij met elkaar in gesprek. Wat beweegt u en wat raakt u? Waar geniet u van en wat zijn uw zorgen? Wat kunt u zelf oplossen en waar kan het CDA als politieke partij u bij helpen?

Het CDA hanteert vier uitgangspunten die in onderlinge samenhang het christendemocratisch gedachtegoed inhoud geven en die de basis vormen voor dit programma:

 

Solidariteit: solidariteit laat zien dat mensen een boodschap hebben aan elkaar. Van de sterken mogen offers gevraagd worden voor de zwakken. Solidariteit overstijgt grenzen, zowel van de eigen sociale groep als van de eigen woonplaats. De overheid garandeert de vloeren in de sociale zekerheid en doet een appèl op burgers en maatschappelijke organisaties (mee) te werken aan maatschappelijke ontplooiing met en voor mensen.

 

Gespreide verantwoordelijkheid: mensen en hun maatschappelijke verbanden moeten zich kunnen ontplooien. De overheid moet die verantwoordelijkheid van mensen en organisaties erkennen en bevorderen, en hun de ruimte en mogelijkheden geven om dat waar te maken.

 

Rentmeesterschap: de mens moet zorgvuldig omgaan met zijn of haar omgeving. Die omvat niet alleen het natuurlijk milieu, maar ook de omgang met gaven en talenten op het gebied van wetenschap, techniek, arbeidsverdeling of cultuurvorming. Rentmeesterschap duidt op verantwoordelijkheid voor het bewaren van onze aarde en van al haar bewoners. De natuur is gegeven om ervan te genieten, van haar vruchten te leven, maar ook om deze mogelijkheden intact te laten en te bewaren.

Het CDA wil de komende jaren juist aan onze gemeenschappen bouwen. We verzetten ons tegen zaken die de samenleving aantasten, zoals criminaliteit, drugsgebruik en alcoholgebruik onder jongeren. Met goede ondersteuning helpen wij mensen die aan de kant staan. Voor gezinnen en midden- en kleinbedrijf, die hard in hun portemonnee worden geraakt, zetten we ons extra in.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.