Participatie moet in Hilversum échte participatie zijn, inwoners moeten mee kunnen denken over oplossingen in hun directe omgeving of inbreng kunnen leveren aan beleidsnota’s. De gemeente is er immers voor haar inwoners. 

Wij willen de denkkracht, daadkracht en betrokkenheid van inwoners maximaal benutten. Daarbij zoeken we nadrukkelijk naar mogelijkheden om inwoners, die zich minder laten horen, te bereiken.

Initiatief uit de samenleving voorrang geven moet normaal worden. De gemeente hoeft niet alles zelf te doen. Bij zoveel mogelijk projecten moet de gemeentelijke organisatie zich afvragen of zij zelf aan de slag gaat of dat ideeën van de inwoners uitgevoerd kunnen worden.

Wij willen dat in de planningsfase (vroege fase) overleg plaatsvindt met omwonenden en er gelegenheid is om mee te denken. Dit doen we om goede ideeën te verzamelen en om bezwaarprocedures te vermijden.

CDA Hilversum wil inzetten op versterking van de buurtcoördinatoren (buco’s) om zo de toeganke­lijk­heid tot de gemeente voor de inwoner te vergroten. Op die manier staat de buurt centraal: er is voor burgers en wijken één aanspreekpunt en dit aanspreekpunt heeft doorzettingsmacht om dingen voor elkaar te krijgen. Niet slechts een symbolisch signaalversterker maar een ‘linking pin’ tussen burgers, wijken en de gemeente om vragen, ideeën en zorgen concreet aan te pakken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.