We hebben extra aandacht voor de geestelijke gezondheidszorg. We willen schrijnende situaties en verward gedrag op straat voorkomen door betere samenwerking tussen instellingen en maatschappelijke partners. Ook hebben we aandacht voor de samenwerking tussen de politie en de GGZ. Buurtbewoners kunnen 24 uur per dag terecht bij een centraal telefoonnummer als zij zich zorgen maken over een buurtgenoot.

Ontwikkelingen zoals die bij De Stolpe hebben plaatsgevonden, waarbij veel cliënten in een veel te klein gebouw, zonder ruimte voor dagbesteding of een tuin zijn geplaatst, zijn niet acceptabel. We kiezen voor kleinschaligheid en met organisaties die niet direct een financiële relatie met de gemeente hebben maken we afspraken en we zullen hen wijzen op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor alle inwoners.

De coronacrisis heeft ook geestelijk zijn tol geëist bij mensen. Wij bieden inwoners zoveel mogelijk ondersteuning om de gevolgen te verwerken en het leven weer op te pakken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.