05 augustus 2023

"CDA Waarderingsmok 2023" voor Nico Kreuk uit Hoogwoud

Nico komt de waarderingsmok toe als een soort oeuvre-award voor al zijn minutieus opgemaakte wedstrijdverslagen van Grasshoppers 1. In het clubblad “De Heemkoerier” konden supporters en nieuwsgierigen op de minuut af de wedstrijden van de hoppers (her)beleven. Sommige kranten konden nog een puntje zuigen aan de redactionele vaardigheden van Nico. Recent is Nico gestopt met het opmaken van deze verslagen na jaren trouwe en onbaatzuchtige inzet voor de club.
Wij zijn Nico dankbaar voor zijn inzet voor de club, het clubgevoel en op die manier voor zijn bijdrage aan de samenleving van Hoogwoud.

Over de waarderingsmok

Inwoners van gemeente Opmeer die zich onbaatzuchtig inzetten voor de gemeenschap of op andere wijze unieke prestaties leveren kunnen rekenen op waardering van CDA Opmeer. Ieder jaar wordt bij wijze van ludieke vervanging van een bokaal of lintje een met lekkernijen gevulde mok uitgereikt aan degene die deze naar het oordeel van CDA Opmeer verdient. 

CDA kent vier kernwaarden. Solidariteit, rentmeesterschap, publieke gerechtigheid en gespreide verantwoordelijkheid. De kernwaarden solidariteit (iedereen doet mee) en gespreide verantwoordelijkheid (iedereen pakt zijn of haar verantwoordelijkheid voor de samenleving) zijn de drijfveren van CDA Opmeer om langs deze weg waardering richting een inwoner uit te spreken.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.