Michel Hoogland

raadslid

Michel Hoogland is geboren in 1959 op het “Noordend” en woont zijn gehele leven (op een klein stukje studententijd in Groningen na) al in Hoogwoud. Momenteel met Angelien en 2 kinderen en een hond. Daarnaast zijn er al 2 kinderen uit huis waarvan er een ook gehuisvest is in Hoogwoud. Michel is actief geweest bij Grasshoppers als spelend lid, als bestuurslid en als sportmasseur, daarnaast is nog een aantal jaren lid geweest van de dorpsraad van Hoogwoud en momenteel is hij actief als bestuurslid voor de uitvaartvereniging Sint Jan in Hoogwoud.
In april 2022 is Michel geinstalleerd als raadslid.

De afgelopen jaren heeft Michel zich verdiept in het bestuur van onze gemeente en daarbij hadden de financiële zorgen van onze gemeente zijn speciale belangstelling. Michel heeft een financiële (controllers) opleiding genoten bij de Open Universiteit.

Waarom het CDA

Ik heb voor het CDA in Opmeer gekozen omdat deze partij in onze gemeente het meest stabiel is en omdat die veel ervaring qua besturen met zich mee brengt. Daarnaast zijn waardes als gerechtigheid en het verantwoord omgaan met onze sociale en natuurlijke omgeving (wat ouderwets wordt samengevat in het woord rentmeesterschap) van bijzonder grote waarde voor mij.

Waar wil jij mee aan de slag?

Hoogwoud en daarmee dus de gemeente Opmeer is mij dierbaar en voor alles wat ik in mijn jeugd maar ook nu nog steeds ontvang van Opmeer wil ik wel wat terug doen. De financiële en bestuurlijke ervaring die ik heb opgedaan wil ik inzetten voor Opmeer. En die gaan zich uiten in het verantwoordelijk omgaan met de middelen van onze gemeente. Met name de enorme uitgaves aan het sociaal domein en de gevolgen die het voor de bewoners in onze gemeente had doordat de OZB verhoogd moest worden trokken mijn aandacht en daar wil ik wat aan doen. Daarnaast wil ik de inwoners van Opmeer nog verder verbinden zodat we een nog mooier dorp mogen worden dan we al zijn.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.