Integraal Kind Centrum Hoogwoud met woningen ernaast. Nu Bouwen!

Lang genoeg wachten de kinderen en ouders in Hoogwoud op de komst van het IKC. Woningzoekenden kijken in Hoogwoud al tijden uit naar een nieuwbouwlocatie, met name starters. Kinderen zitten in oude schoolgebouwen en jongeren zonder woning thuis bij hun ouders. Beide zaken kunnen binnen afzienbare tijd worden verbeterd in het schoolgebied van Hoogwoud. Het gemeentebestuur van Opmeer moet nu doorpakken en aan de slag met de bouw!

Dat het IKC er komt is duidelijk en voor de woningen op de vrijkomende (oude) locatie van de scholen is door de gemeenteraad een motie op initiatief van het CDA aangenomen. Op beide onderwerpen heeft inmiddels een participatietraject plaatsgevonden. Toch bespeuren we bij andere partijen aarzeling om door te zetten.

Aarzeling bij andere partijen, die te maken heeft met verloop van een participatietraject waarin inwoners konden meepraten over de locatiekeuze van het IKC.

Hoe het participatietraject verliep en wat waren de afwegingen

Wij kunnen dit tot op bepaalde hoogte volgen. In het aan de gemeente aangeboden rapport van de participatie wordt enerzijds gesproken over een voorkeur voor het langgerekt model “straatkant”, maar in de eindconclusie van ditzelfde rapport wordt vervolgens ook geadviseerd om in de uitwerking hiervan te kiezen voor een meer compact model. Of een combinatie van beide in de participatie gebruikte discussiemodellen. Dus een combinatie van het model “straatkant” en het model “waterkant” werd uiteindelijk leidend. Dit omdat op advies van de schoolbesturen in de participatie is onderkend dat een compact gebouw veel meer waarborgen biedt voor kwalitatief goed onderwijs in combinatie met het IKC-concept.

Volgens de schoolbesturen is een compacte opzet van het gebouw ondersteunend en essentieel voor de doorlopende leerlijn van kinderen van 0 tot 13 jaar. Er ontstaan geen dode hoeken in het gebouw en zo zorgt het gebouw van nature dat alle deelnemers in het gebouw elkaar weten te vinden. Korte zichtlijnen versterken de samenwerking tussen de deelnemers en zorgen voor cohesie onder de leerlingen.

Deze zaken kwamen vooral tot uiting in de laatste fase van het participatietraject en werden meegenomen in de besluitvorming door de gemeenteraad. Besluitvorming dus waar alle politieke partijen in de gemeenteraad op zijn meegenomen en mee hebben ingestemd.

Daarnaast ontstond de mogelijkheid Berend Botje als volwaardig partner te laten meedraaien in het project. Kosten voor het project konden daardoor omlaag en Berend Botje toe laten treden past in het einddoel van een doorlopende leerlijn.

Begrip

Wij snappen dat het precieze verloop door ontstane beelden niet meer altijd goed te volgen is. Participatie is spitsroeden lopen en met alle belangen die spelen ontzettend ingewikkeld. Je kunt nooit iedereen tevreden stellen. Dat is van tevoren ook aangegeven. Toch zien wij dat met name in de laatste fase zaken duidelijker gepresenteerd hadden kunnen worden. Daar leren we van en maakt dat we de verdere uitwerking in Spanbroek en Opmeer beter kunnen doen. Voor ons is het advies dat is voortgekomen uit de participatie helder en een goede doorsnede van alle belangen.

Het algemeen belang en ander zaken die hebben gespeeld

Als CDA Opmeer staan we pal voor goed onderwijs voor onze kinderen. De komst van het IKC en de woningen in het gebied is een lang gekoesterde wens van de Hoogwoudse gemeenschap en is een ontwikkeling in het algemeen belang. Een compacte opzet komt aan beide belangen tegemoet. Met een compactere opzet wordt immers ook meer ruimte vrijgespeeld voor woningen waar met name Hoogwoudse jongeren om staan te springen. Daarnaast zien we ook dat zo nog voldoende afstand blijft tot de vijver. Die we bij de vorige verkiezingen van demping hebben gered. Ter vergelijking: in 2017 was door het vorige college van B&W nog voorgesteld om de vijver te dempen en het IKC op die locatie te plaatsen. Gelukkig hebben we dat, met ondersteuning vanuit de participatie, kunnen voorkomen en komt het IKC op geruime afstand van de vijver. Nu hebben we het nog over een overschrijding van een voetpad.

Aan de slag, stem CDA Opmeer!

Van aarzeling kan wat het CDA  betreft geen sprake meer zijn gezien de betrokkenheid van de politiek bij de besluitvorming en vanuit het algemeen belang. De plannen zoals ze nu voorliggen zijn een doorsnede van alle belangen en voldoen aan ruimtelijke uitgangspunten. Wat ons betreft is lang genoeg gewikt en gewogen en vraagt het plan om daadkracht. Een besluit om aan de slag te gaan.

Met uw stem laat u zien de kortste route naar realisatie van zowel het IKC als de woningen te willen nemen. U steunt ook CDA wethouder Robert Tesselaar bij zijn harde werk van de afgelopen jaren om dit voor mekaar te boksen. Laat Robert zijn karwei afmaken! Stem op het CDA, stem voor toekomstbestendig basisonderwijs en help met de bouw van woningen in Hoogwoud.

Stem CDA Opmeer!

Lees ons verdere programma hier op de website

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.