Robert Tesselaar

Wethouder

Robert is afgestudeerd aan de Hogeschool van Alkmaar in Management, Economie & Recht (MER). Hierna heeft een post HBO-studie gevolg aan de Bestuursacademie, specialisatie in Algemeen Juridische Zaken.

Na enkele jaren meegedraaid te hebben als fractie-assistent voor het CDA, is Robert in 2006 toegetreden tot de gemeenteraad van Opmeer. Als raadslid was Robert ook nauw betrokken bij de Raadscommissie Samenlevingszaken, dat een adviserende rol heeft over raadsvoorstellen voordat deze in een raadsvergadering aan bod komen.

In 2018 is Robert benoemd tot wethouder en was in die functie onder andere verantwoordelijk voor onder andere zorg en welzijn in de gemeente Opmeer en onderwijs, sport, afval en verkeer en vervoer. Tevens is hij 1e locoburgemeester. Het wethouderschap combineert Robert met een parttime functie als jurist bij de gemeente Amsterdam op het gebied van omgevingsrecht, horeca, evenementen, openbare orde en veiligheid.
In juni 2022 heeft hij een tweede termijn als wethouder aanvaard. 

Waarom het CDA

Het besturen van een gemeente zie ik als een samenspel, waarbij iedereen van toegevoegde waarde is en kan zijn. Ik vind het belangrijk dat in dit proces iedereen een kans krijgt om zijn of haar mening te geven. Mijn persoonlijke drijfveer is een stem te geven aan mensen die zich anders niet gehoord voelen.

Het CDA gelooft sterk in de kracht van mensen en van de samenleving. Mensen kunnen samen veel bereiken. Toch heb je een overheid nodig die hulp biedt op het moment dat de samenleving er niet uitkomt. Ik vind het dan ook belangrijk dat inwoners altijd moeten kunnen terugvallen op de gemeente Opmeer.

Waar wil jij mee aan de slag?

Ik wil er voor zorgen dat onze jongeren meer kans krijgen op een woning in hun eigen gemeente. Veel jongeren zitten momenteel zonder perspectief thuis bij hun ouders en willen maar wat graag op zichzelf gaan wonen, maar maken geen enkele kans op de huidige, overspannen woningmarkt.

Jongeren trekken weg naar elders, de pijn laat zich voelen in het verenigingsleven die hun jonge vrijwilligers zien vertrekken, de levendigheid die in de kernen achteruit holt en de zorg die onder druk komt te staan voor de senioren in onze gemeente.

Er zijn de afgelopen tijd wel de nodige stappen gezet - voorbereiding wonen in het Scheringa Museum en het voormalige BIK-terrein - maar dit is nog niet voldoende. Er zullen nog veel meer maatregelen genomen moeten worden om onze jongeren een eerlijke kans te geven op de woningmarkt.

Het CDA-Opmeer heeft hiervoor een duidelijk plan met het “Aanvalsplan Wonen”. De nieuwe gemeenteraad hoeft de oplossing straks in ieder geval niet meer te bedenken. Mijn voorstel en die van het CDA is: “Zorg dat dit “Aanvalsplan Wonen” onderdeel gaat uitmaken van het nieuwe raadsprogramma én ga concreet aan de slag met de in dit plan beschreven maatregelen om het woningtekort in onze gemeente aan te pakken. Dat is in ons belang, politiek verschillen we hier niet over van mening en onze jongeren vragen om concrete acties!”
 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.