Groei van Hoogwoud in noord en oost hand in hand met tegengaan verkeershinder

“Grond van je buren komt maar een keer te koop”. Zo’n buitenkans deed zich ook voor bij Hoogwoud-Oost met het vrijkomen van twee vrijwel direct aan Hoogwoud-Oost verbonden kavels. Na wat juridische schermutselingen heeft de gemeente samen met Klok/USP (dezelfde ontwikkelende partijen als bij Heerenweide) de grond kunnen verwerven en kunnen woningen worden gebouwd. Eindelijk woningbouw in Hoogwoud!

De locatie biedt ruimte voor ongeveer 250 woningen. Daarmee wordt eindelijk de langverwachte impuls gegeven aan Hoogwoud. Verder kan in de toekomst ook nog werk worden gemaakt van een kleinere uitbreiding van Hoogwoud Noord, met 20 woningen. Er is ook een politieke partij – Gemeentebelangen - die dit juist andersom gerealiseerd wil hebben, maar wij zien dit toch echt anders. Wil je echt werk maken van woningbouw, dan moet je nu kiezen voor een uitbreidingswijk waar je de meeste woningen kunt bouwen. En die kans doet zich voor Hoogwoud-Oost. 

In het raadsbreed aangenomen coalitie akkoord heeft de gemeenteraad beschreven dat na afronding van Heerenweide in de eerste plaats weer in Hoogwoud zou moeten worden bijgebouwd. Een logische keuze. Het college heeft met haar acties in het kader van de grondverwerving in Hoogwoud-Oost keurig binnen die kaders gewerkt.

Motie en acties CDA Opmeer

In ons Aanvalsplan Woningbouw (onderdeel van ons Verkiezingsprogramma; zie link onderaan) hebben we al eerder opgemerkt dat onze gemeente actiever moet optreden om grond aan te kopen om woningbouw te kunnen plegen. Daarbij geldt dat vooral aansluiting moet worden gezocht bij de bestaande bebouwde omgeving, in dit geval Hoogwoud-Oost. Deze actie is ook daarmee volledig in lijn.

Met name Hoogwoudse jongeren trekken veelvuldig aan de bel over gebrek aan woningen en willen graag in Hoogwoud blijven wonen. Ze voelen zich totaal kansloos op de woningmarkt. Dit is hét moment om onze jongeren perspectief te bieden. Er moet in de wijk een goede mix komen van woningen voor starters en andere doelgroepen. Daarover moeten stevige afspraken worden gemaakt met de ontwikkelende partijen. Die oproep heeft CDA Opmeer gedaan in de gemeenteraad van 17 februari 2022 en het college gaat daarmee aan de slag. Bovendien moeten de woningen in de eerste plaats aan starters uit gemeente Opmeer worden aangeboden. Wij vonden daarbij steun van de VVD. CDA Opmeer verwacht daar veel van en houdt dat goed in de gaten.

Omleidingsroute om Herenweg te ontlasten

In ons verkiezingsprogramma hebben wij ook de verbindingsroute tussen Oosterboekelweg en bedrijventerrein De Veken als speerpunt benoemd. Voorzichtig hebben wij met stippellijn een weg ingetekend van de Oosterboekelweg richting bedrijventerrein De Veken. Niet voor niets. Waar eerder twijfel bestond over opties voor omleidingsroutes, wordt deze weg met de uitbreiding van Hoogwoud-Oost volgens CDA Opmeer goed te verantwoorden. Met De Boet hebben we een prachtige publiekstrekker, maar als het druk is leidt De Boet veelvuldig tot problemen op de Herenweg. Bij een project van totstandkoming van die verbinding wordt dus ook nadrukkelijk gekeken naar de verantwoordelijkheid van De Boet. Daarnaast moeten we bezien of we in gezamenlijkheid met eigenaren van de tussengelegen agrarische grond zaken kunnen doen om dit te verwezenlijken.

Hoe zien wij het verkeersbeeld van Hoogwoud in de toekomst?

Waar nu sprake is van ophoping van verkeer op de Herenweg moet worden gezorgd voor doorstroming en circulatie. Dat kan met een nieuwe doorsteek tussen de Oosterboekelweg en bedrijventerrein De Veken.

Het verkeer kan dan vanaf de A.C. de Graafweg, via de Herenweg, een bezoek aan De Boet brengen. Als men vervolgens klaar is met het winkelen bij De Boet kan het verkeer via de Oosterboekelweg via deze nieuwe verbindingsweg naar het oude gedeelte van De Veken. En vervolgens over de Vekenweg, naar het nieuwe De Veken 4 en terug naar de A.C. de Graafweg. Een rondje dus, waarbij het verkeer zoveel mogelijk in één richting rijdt.

Omdat die verbindingsweg ook langs de uitbreiding van Hoogwoud-Oost leidt kan verkeer ook langs die weg worden weggeleid en aangevoerd van en naar vanuit Hoogwoud-Oost. Zodoende hoeft het aantal verkeersbewegingen over de Herenweg niet significant toe te nemen. Daarnaast wordt de Herenweg met dit verkeersbeeld met name in één richting gebruikt.

Koersvast handelen in het algemeen belang

Om zowel de woningbouw in Hoogwoud-Oost als de verbindingsweg van de grond te trekken is voor de aankomende jaren vereist dat koersvast wordt gehandeld en gezocht naar mogelijkheden om kansen te pakken, maar ook moeilijkheden te overwinnen.

Politiek gaat in essentie om keuzes maken in het algemeen belang. CDA Opmeer ziet dat er grote kansen liggen om op een gedegen manier werk te maken van het Hoogwoud van morgen. Dan moet alles in elkaar grijpen. Wilt u samen met ons werk maken van deze uitdagingen?

Stem dan CDA Opmeer!

Lees ons verdere programma hier op de website.
Lees hier het Aanvalsplan Woningbouw​​​​​​​

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.