1. Bouw 800 woningen voor 2030 met "Aanvalsplan Woningbouw".
  2. Versnel plan omleidingsroute voor centrum Hoogwoud met doorsteeek via Oosterboekelweg en De Veken.
  3. Opmeer zelfstandig.
  4. Snelle realisatie bijeenkomstruimte verenigingsleven bij HOSV.
  5. Beter benutten sportaccomodaties door multifunctioneel gebruik.
  6. Kosten Sociaal Domein in de hand houden door uit te gaan van eigen kracht en samenwerking verenigingsleven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.