Uw vertegenwoordigers van het CDA Opmeer

Om u goed te vertegenwoordigen zijn korte lijnen tussen u als inwoners en ons als CDA-raadsleden erg belangrijk. Uiteraard kunt met uw vragen, ideeën of zorgen terecht bij een ieder van ons. Een vast aanspreekpunt is daarbij wel zo prettig! Daarom kunt u contact opnemen met onze dorps- of themavertegenwoordigers.

Wilt u een keertje meedraaien met de fractie of meer weten over het werk als gemeenteraadslid? Dat kan!

Onze deur staat altijd open! Bent u geïnteresseerd of raadswerk ook iets voor u is. Neem dan ook gewoon contact op met een van onze raadsleden, onze wethouder of het bestuur. Hieronder staan alle contactgegevens.

Dorpsvertegenwoordigers

De dorpsvertegenwoordigers houden de ontwikkelingen van het dorp in de gaten, bezoeken lokale activiteiten en onderhouden contact met de inwoners, dorpsraden en organisaties. Nodig ons gerust eens uit om langs te komen!

Hoogwoud:         Michel Hoogland         e-mail: [email protected]

De Weere:           Stanley Bankras          e-mail:  [email protected]

Aartswoud:         Bram Beemster          e-mail: [email protected]

Opmeer:              Eline Leek                    e-mail: [email protected]

Spanbroek:         Robert Tesselaar         e-mail: [email protected]

 

Themavertegenwoordigers

De themavertegenwoordigers verdiepen zich in de vraagstukken en problemen die spelen op het gebied van het desbetreffende thema. Zij vertalen dit naar een politieke context en voeren daar in de gemeenteraad het woord over.

Bram Beemster       

Bestuurlijke & Juridische zaken
Regionale aangelegenheden/samenwerking/Pact 7.1
Integriteit
Openbare orde en veiligheid
Toezicht & Handhaving
Woningbedrijf
Gemeentelijk vastgoed
Project Invoering omgevingswet
Project herontwikkeling locatie vrijkomende
Project Toekomstvisie Opmeer

Eline Leek

Media/voorlichting en communicatie
Dienstverlening
Jeugd(zorg) (incl. SJJO, Pardoes en Argos)
Wmo en ouderen
Participatiewet, armoedebestrijding en schuldhulpverlening
Beschermd wonen en maatschappelijke opvang
Gezondheid en eenzaamheidsbestrijding
Bewonersparticipatie / project Burgerparticipatie
Inburgering
Welzijn, sport
Arbeidsmigranten/huisvesting statushouders

Michel Hoogland

Personeel en organisatie (+ICT)
Digitalisering en integriteit
Inkoop en aanbesteden
Jeugdzorg (financiele sturing)
Wmo (financiele sturing)
Verkeer, vervoer en parkeren
Wegen
Openbare ruimte
Afvalverwerking
Grondbeleid, -exploitatie
Financiën (incl. belastingen)
Kunst, cultuur, monumenten en erfgoed
Waterwegen
Riolering

Stanley Bankras

Economische zaken
Recreatie en toerisme
Duurzaamheid/klimaat adaptatie/energietransitie
Project Energietransitie
Project Klimaat adaptatie
Milieu
Ruimtelijke ordening
Omgevingswet (vergunningen, beleid)
Volkshuisvesting/Wonen
Onderwijs (beleid en huisvesting)
Ruimtelijke procedure IKC's

Heeft u ons nodig, mail dan een van bovenstaande CDA-raadsleden!


CDA Opmeer
Secretariaat. Contactadres: Richard op 't Veld
Driestedenweg 126  1661 BL  De Weere
e-mail:  [email protected] 

Fractievoorzitter
Bram Beemster
Vekenweg 20 1663 BA  De Weere
e-mail:  [email protected] 

Wilt u een extra donatie doen voor de campagne gemeenteraadsverkiezingen?
Dat kan via rekeningnummer NL 85 RABO 0334 6236 93 ten name van: "CDA-verenigingsbureau Opmeer”.

Heeft u een vraag? Meld het ons!

Uw gegevens

* Verplicht veld

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.