Eline Leek

raadslid

Eline is in maart 2022 geinstalleerd als raadslid.
Een van de nieuwe gezichten op de kieslijst van het CDA Opmeer. Even voorstellen: ik ben Eline Leek en met mijn 23 jaar oud woon ik bij mijn ouders aan de Aurora in Opmeer. De gemeente Opmeer is voor mij een plek die echt voelt als thuis. Samen met mijn vriend Berend wil ik graag een woning kopen in deze mooie gemeente. Dat vraagt nogal wat geduld. Op de huidige woningmarkt is het nu onmogelijk om met één fulltime inkomen een starterswoning te kopen. Zelf ben ik nog student. Met een HBO-bachelor sociaaljuridische dienstverlening op zak ben ik bezig met de pre-master rechtsgeleerdheid aan de Open Universiteit. In februari start ik met mijn master staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam.

Als actief en sociaal mens heb ik het liefst altijd iets om handen. Zo ben ik vaak te vinden in de sportschool of met vrienden in Pardoes of de Hooghe Heeren. Daarnaast werk ik twee dagen als klachtenfunctionaris bij Veilig Thuis (advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling) en daarnaast ook als administratief medewerker op de vaccinatielocaties van GGD Hollands Noorden.

De sociale- en culturele activiteiten en het verenigingsleven in de gemeente Opmeer hebben mij veel positiefs gebracht. Denk aan vriendschappen, vertier en zingeving. Zo ben ik bijvoorbeeld oud Award-deelnemer, enthousiaste begeleider bij Kinderdorp Opmeer en vrijwilliger (geweest) bij diverse projecten van de stichting Jeugd- en Jongerenwerk Opmeer. Dit heeft ervoor gezorgd dat Opmeer voor mij voelt als veilige thuisbasis en dat gevoel gun ik iedereen. Het is belangrijk dat mensen op zo’n manier voor elkaar klaarstaan. Het is belangrijk dat de gemeente haar inwoners hiertoe de kans geeft door maatschappelijke initiatieven te stimuleren en faciliteren.

Waarom het CDA

Van het CDA ben ik lid geworden omdat ik als raadslid wil bijdragen aan het vormgeven van de gemeente Opmeer. Hoe mooi zou het zijn als iedereen hier met hetzelfde veilige en warme thuis-gevoel kan wonen en meedoen. Idee van het CDA is dat mensen een beroep op elkaar mogen doen, en dat mensen vanuit hun talenten een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Dit past goed bij hoe ikzelf ook in het leven sta. Door dingen samen te doen leer je elkaar kennen. Dan zie je dat iedereen zo zijn sterke en zwakke punten heeft. Door elkaar op die punten aan te vullen, draagt ieder op zijn eigen manier een steentje bij. Tegenwoordig lijkt het er soms op dat mensen vanwege hun verschillen juist verder van elkaar af komen te staan. Dat is zonde! Juist door het accepteren en waarderen van die onderlinge verschillen, door samen in gesprek te blijven, ontstaat verbondenheid en betrokkenheid. Hoe ik het zie? Samen kom je verder dan alleen.

Waar wil jij mee aan de slag?

Vanuit mijn sociaaljuridische achtergrond ligt mijn affiniteit vooral bij het sociaal domein. Ik ben me ervan bewust dat dit een complex en snel veranderend werkveld is. Dat de financiële kaders in toenemende mate bepalend zijn voor politieke keuzes. Wat ik belangrijk vind is dat er een passend aanbod is voor mensen die maatschappelijke ondersteuning nodig hebben. Dat vergt een heldere visie op welke concrete effecten bereikt dienen te worden met het gevoerde beleid. Het beleid is tenslotte van grote impact op de levens van kwetsbare inwoners.

Het is best spannend om zonder politieke ervaring en met mijn 23 jaar levenservaring mogelijk als raadslid aan de slag te gaan. Maar door op pad te gaan en actief te luisteren naar de verhalen en signalen uit de samenleving hoop ik in samen tot een weloverwogen oordeel te kunnen komen. Op de onderwerpen die mij aan het hart gaan, maar ook de zaken waar ik het fijne (nog) niet vanaf weet. Met een frisse blik en een eerlijke en transparante houding ga ik deze uitdaging tegemoet.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.