Daad bij het woord: Scheringamuseum

“Dit was een van de redenen om mijn steentje bij te dragen aan de Opmeerse politiek. Dat ik als wethouder een aanzwengelende bijdrage heb mogen leveren aan de ontwikkeling, maakt me trots.” – Bram Beemster, lijsttrekker

Speerpunt bij de vorige verkiezingen

Bij de vorige verkiezingen was het in het verkiezingsprogramma van het CDA een belangrijk speerpunt: maak werk van de herontwikkeling van het Scheringamuseum. Bram Beemster, huidig lijsstrekker en destijds wethouderskandidaat had weinig motivatie nodig. Hij beschouwde het als zijn plicht naar de gemeenschap hier een oplossing voor te vinden. Terugblikkend zegt hij hierover: “Ik kon niet langer aanzien dat de gemeente in dit verhaal niet wat meer op de strepen ging staan. Je hebt als gemeente bevoegdheden om een doorbraak te forceren. In zo’n belangrijk geval moet je daar dan ook naar durven grijpen als het moet.”

Nieuwe eigenaar, andere perspectieven

In 2019 diende zich een nieuwe eigenaar aan voor het Scheringamuseum.
SVE Groep heeft zich een goed gesprekspartner getoond voor de gemeente en zodoende zijn we uitgekomen op een nieuwe inrichting van het Scheringamuseum. Hierbij wordt afscheid genomen van de museumfunctie en in plaats daarvan wordt het gebouw omgezet naar een woonfunctie voor 22 woonappartementen, 56 huurwoningen en 43 zorgwoningen.
Wat daarbij heeft geholpen is een CDA amendement die in de raadsvergadering van december 2017 werd aangenomen. Daarmee werd het bestemmingsplan gewijzigd en mogelijk om ook woningen toe te staan op de locatie. Dat zat eerder niet in het bestemmingsplan. Daardoor kan nu sneller en makkelijker worden doorgepakt op de ontwikkeling. Ook daar zijn we heel trots op als CDA.

Vervolg

Het is mooi om te zien dat na de samenstelling van een nieuw college PvdA wethouder Ter Veen met hetzelfde enthousiasme het project oppakt. Het ziet ernaar uit dat wat eens als “puist” werd ervaren, een “parel” wordt.

Politiek gaat in essentie om afspraken met je kiezer na te komen. Dat is in dit geval op een mooie manier gelukt. Bent u voorstander van politiek daadkracht en vindt u het ook belangrijk dat in verkiezingstijd gemaakte afspraken worden nagekomen?

Stem dan CDA Opmeer!

Lees ons verdere programma hier op de website.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.