Ina Vlaar-Keuning

achterban, webmaster

Ina was vanaf 1991 lid van het CDA afdelingsbestuur,  zij beheerde het secretariaat tot oktober 2018. Zij nam na 27 jaar afscheid van het bestuur tijdens de ledenvergadering van 9 oktober.
Zij blijft echter betrokken bij de CDA afdeling Opmeer. Zij zal deze website blijven beheren. 
Ina is moeder van vier kinderen en oma van vijf kleinkinderen. Zij is parttime werkzaam in de thuiszorg en vrijwilliger bij Stichting Raad & Daad waarbij zij ieder jaar informatieve huisbezoeken aflegt bij 75 jarige- en nieuwe inwoners van de gemeente Opmeer. Sinds maart 2022 is zij secretaris van Raad & Daad.
Ook is zij taalvrijwilliger in Wijksteunpunt De Lindehof waar taalessen worden gegeven aan anders-taligen. 
Daarnaast notuleert zij tijdens de vergaderingen van het bestuur van de parochie St. Jans Geboorte Hoogwoud en heeft zitting in de restauratiecommissie.

“Het CDA is binnen de Opmeerse politiek een actieve en betrokken partij die meedenkt met de inwoners van onze gemeente en samen met hen naar oplossingen zoekt. Wij wonen in een gemeente met heel veel voorzieningen en sportverenigingen waar we trots op kunnen zijn. Het CDA wil dat alle inwoners hier gebruik van kunnen maken, ook gezinnen met kinderen die het financieel minder goed hebben.”

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.