03 augustus 2023

Verlenging sluitingstijd JC Pardoes en JV Argos

In januari 2023 kwamen de voorzitters van de Opmeerse Jongerencentra op bezoek bij de fractievergadering van CDA Opmeer. De sluitingstijden waren vastgesteld op 2:00 uur, en de voorzitters merkten dat dit in de praktijk tot verschillende problemen leidde. Jongeren blijken naar de steden te trekken, waar ze tot diep in de nacht kunnen feesten. Ook een nieuwjaarsfeestje geven was niet de moeite waard, omdat de Bunker in Abbekerk tot later open kon blijven. Tja.. dan is voor de jeugd de keuze snel gemaakt.. Daarnaast bleek het lastig om in een kleine gemeente als Opmeer upcoming artiesten en populaire concepten aan te trekken. Daarin speelde de beperkte openingstijd zeker een rol.

Deze signalen van de voorzitters namen wij uiterst serieus. Het CDA Opmeer hecht immers veel waarde aan de dorpse saamhorigheid die de jongerencentra met zich meebrengen. Dat Pardoes en Argos compleet door vrijwilligers worden gerund is kenmerkend voor Opmeer. Maar dat moeten wij niet zomaar voor lief nemen. De vrijwilligers hebben er de afgelopen jaren immers hard voor gewerkt om er iets moois van te maken. Zo is het Pardoes zelfs gelukt een Poppodium te worden. Daar mogen wij ontzettend trots op zijn! Het koesteren van vrijwilligers doen wij graag door open te staan voor het gesprek, en mee te denken in kansen en mogelijkheden.

In juli 2023 diende het CDA Opmeer daarom een motie in, om zowel Pardoes als Argos de mogelijkheid te geven om 12 keer per jaar de sluitingstijd te verlengen van 2:00 uur naar 3:00 uur. Wij vonden het wel belangrijk om eerst helder te hebben welke effecten zo’n wijziging met zich mee zou kunnen brengen. Daarom hebben wij eerst gesprekken gevoerd met de locale horeca en met de burgemeester als portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid. Hieruit bleek de 12x per jaar regeling de meest wenselijke aanpassing. Besluiten nemen wij dus niet lichtvaardig, en daardoor duurt het soms iets langer tot knopen worden doorgehakt.

Volhardend zijn is dan de uitdaging, en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. De motie is unaniem aangenomen! 

Dit succes hebben wij gevierd tijdens onze jaarlijkse CDA Opmeer zomerborrel. Maar eerst reikten wij onze jaarlijkse CDA Waarderingsmok uit… Wie was dit jaar de gelukkige Opmeerse weldoener? Dat lees je binnenkort op de website. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.