07 september 2023

Vragen over de communicatie huisvesting locatie hondenuitlaatveld de Weijver

Op 4 augustus stelde het CDA Opmeer schriftelijke vragen aan het college over de communicatie rond woningbouwprojecten. Door de woningnood heeft Opmeer te kampen met een flinke huisvestingsopgave. Dat staat het CDA scherp op het netvlies. Wij zijn de verkiezingstijd niet voor niks ingegaan met ons ‘Aanvalsplan Woningbouw’.
In de beeldvormende bijeenkomst van 23 februari en per brief op 24 juli zijn de gemeenteraad en inwoners geïnformeerd over de concrete huisvestingsopgave en over de voorkeur voor het hondenuitlaatveld op De Weijver als (eerste) locatie om de huisvestingsopgave het hoofd te bieden.

De kern van onze vragen
Naar ons idee liep het op communicatief vlak rond dit onderwerp niet zoals verwacht. Mensen wisten niet waar ze aan toe waren en ook wij als raadsleden hadden vragen. Zo leek eerst te worden gericht op tijdelijke woningen, maar later werd gesproken over permanente woningen. Het ‘waarom’ achter deze verandering werd ons niet duidelijk. Het is belangrijk om inwoners en de gemeenteraad duidelijkheid te geven over welke stappen er zijn gezet om te komen tot een voorkeur, in welke fase een plan zich precies bevindt en hoe het proces tot definitieve besluitvorming er verder uitziet. Dit is nodig om te komen tot zorgvuldige besluitvorming. Met onze schriftelijke vragen hebben we dat richting het college nog eens extra benadrukt.

Heldere beantwoording
Wij zijn tevreden met de heldere beantwoording die we 29 augustus hebben ontvangen. De antwoorden bieden meer inzicht in het proces tot nu toe. Ook laat het college weten dat het planproces voor de specifieke locatie nog moet starten. Aanwonenden en andere betrokkenen kunnen daarin hun inbreng geven ten aanzien van de locatie, de combinatie van verschillende doelgroepen en de inrichting. De gemeente gaat ook een startbijeenkomst organiseren waarvoor omwonenden en inwoners uitgenodigd worden.

Via onderstaande link lees je onze vragen en de beantwoording door het college:

https://opmeer.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/a3e2fae1-670a-4091-ab3e-96c075d4e3e7

Willen jullie over dit onderwerp meer weten of jullie ideeën of inzichten met ons delen? Dat hopen wij natuurlijk wel! Dus voel je vrij om contact met ons op te nemen. Zie daarvoor onze contactgegevens achter deze link:

https://www.cda.nl/noord-holland/opmeer/contact

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.