03 februari 2024

Zorgen om terugloop leerlingenaantal basisscholen kleine kernen

In Opmeer is het alom bekend dat basisscholen in Opmeer en omstreken een terugloop kennen in leerlingenaantallen. Hiermee wijkt Opmeer niet af van landelijke trends. Reden voor het CDA Opmeer om hier aandacht aan te besteden en vragen te stellen aan het college van B&W. Dreigt in de toekomst sluiting voor De Dubbele Punt in Aartswoud en Petrus Canisius in De Weere? En wat kunnen we doen om dit te voorkomen? Wij hebben de leefbaarheid van de kleine kernen hoog in het vaandel staan en is een van de speerpunten in ons verkiezingsprogramma; het voortbestaan van de basisscholen is hier een belangrijk onderdeel van.

Lees hier het verslag van raadslid Eline Leek en de schriftelijke vragen die aan het college van B&W worden gesteld.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.