15 februari 2022

Concrete plannen voor Zwartewaterland in CDA Verkiezingsprogramma

Bouw een tweede Meente in Genemuiden, maak het centrum van Hasselt fiets- en voetgangersvriendelijk en verplaats het tankstation uit het centrum van Zwartsluis. Dat zijn enkele concrete plannen die het CDA Zwartewaterland in haar verkiezingsprogramma aankondigt. “Het CDA wil ‘samen vooruit’ zoals de titel van het programma luidt”, aldus Lijsttrekker Rudi van Zandwijk. “We gaan ons actief inzetten in op een aantal concrete plannen die in onze ogen Zwartewaterland verder helpen. Op sommige thema’s moeten we echt stappen gaan zetten als gemeente om op de toekomst voorbereid te zijn.”

Een van de plannen is het bouwen van een nieuw verzorgingstehuis in Genemuiden. “We weten allemaal dat onze samenleving steeds ouder wordt. Vroeger was het een vanzelfsprekendheid dat als je oud werd, je in de Meente terecht kon. Dat is al lang niet meer zo. Wij stellen voor om een nieuwe Meente te bouwen, zodat er meer plekken voor senioren komen”, aldus Rudi. “Lang niet alle bestaande woningen voldoen aan de eisen die het ouder worden met zich meebrengt. Rolstoelen passen niet door de deur of er is geen traplift. Nieuwe levensloopbestendige woningen moeten er ook komen, maar een verzorgingstehuis met voorzieningen is ook een verstandig idee. De woningen die vrij komen kunnen goed worden gebruikt door jongeren en starters”.

Voor Hasselt vindt het CDA het tijd om het centrum fiets- en voetgangersvriendelijk te maken. “De Hoogstraat moet opnieuw ingericht worden en hier moet niet de auto, maar de fietser en voetganger als uitgangspunt worden genomen. Met een rolstoel of kinderwagen kan je nu niet normaal je weg vinden”, aldus Lonneke Jacobs en Arjan Aalbers, nummer 3 en 4 van de CDA kandidatenlijst. “Het centrum van Hasselt heeft in de afgelopen jaren met de herinrichting van de kade en de reconstructie van de Veerpoort een mooie slag gemaakt, maar nu is het tijd voor de volgende stap. Als we echt willen dat de inwoners en bezoekers goed en veilig gebruik kunnen maken van het centrum en de Hoogstraat, dan moeten we het centrum ook zo inrichten.”

Als dat betekent dat (een deel van) de Hoogstraat eenrichtingsverkeer moet worden, dan staat het CDA daarvoor open. “Wij snappen dat niet iedereen daar direct blij mee is, maar we zijn er van overtuigd dat het op de lange termijn voor bijna iedereen voordelen heeft. Het maakt het centrum zowel voor inwoners als voor bezoekers veiliger, (nog) aantrekkelijker en een plezier om in te verblijven. Ook in andere Hanzesteden zoals Hattem is dit toegepast en het werkt.”

In Zwartsluis moet de omgeving van de Kolksluisbrug, Handelskade en Havendijk worden aangepakt. Ook moet volgens het CDA het tankstation uit het centrum worden weggehaald. “Zwartsluis heeft een prachtig aangezicht, zeker vanaf het water. Maar wordt ontsierd door het tankstation aan de Provinciale Weg. Ook het gebied daaromheen verdient aandacht. Het is verpauperd en door verstandiger ruimtegebruik in dit gebied kunnen we de parkeergelegenheid aan de rand van het centrum verbeteren.” Aldus Koen Kerssies, nummer 2 van de kandidatenlijst van het CDA. “We hebben een prachtig dorp en centrum, dat ook de recreatieve bezoeker echt wat te bieden heeft”, vult Erik van der Stouwe (5) aan. “Het gebied rondom de Havendijk verdient aandacht en kan veel beter. Er is ruimte voor voorzieningen voor de beroeps- en recreatievaart die we graag in Zwartsluis ontvangen.”

Het verkiezingsprogramma van het CDA legt ook een sterke nadruk op het ‘samen met inwoners’ oppakken van verschillende uitdagingen. “Er moeten meer mogelijkheden voor inwoners zijn om in te spreken en vooral mee te kunnen beslissen op thema’s die voor hen belangrijk zijn. Als CDA willen wij echt samen vooruit!” aldus Rudi van Zandwijk.

Het volledige verkiezingsprogramma en een korte samenvatting met standpunten zijn te lezen op de standpunten pagina.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.