22 februari 2022

Zwartewaterlandse agrariërs in gesprek met Derk Boswijk

Zwartewaterlandse agrariërs in gesprek met Derk Boswijk

Afgelopen vrijdagochtend bracht CDA-Kamerlid Derk Boswijk een bezoek aan de familie Limburg in de Koekoekspolder. Ook Hilde Palland, Tweede Kamerlid uit Kampen was bij dit bezoek aanwezig. Derk is landbouwwoordvoerder voor het CDA in de Tweede Kamer en dat bracht ook agrarisch geïnteresseerden uit Zwartewaterland op de been.

De landbouw heeft het momenteel niet gemakkelijk, denk maar aan de stikstofproblemen, de onzekerheid over het verlenen van derogatie en de veenweideproblematiek die met name in Zwartewaterland speelt. “Om voldoende draagvlak voor de oplossingen van deze problemen te creëren is altijd maatwerk in de regio nodig, het is ondoenlijk om met generiek beleid lokale problemen op te lossen, dat werkt niet” zo gaf hij aan. Derk Boswijk gaf de aanwezigen een inkijkje in de mores op het Binnenhof en dat het beeld niet altijd overeenkomt met de werkelijkheid. “De oplossing van de problemen past niet altijd in een tweet van 140 tekens” zo vatte Derk de Haagse werkelijkheid krachtig samen. Toch is het van belang dat de belangen van agrarisch Nederland vertegenwoordigd worden door een partij die haar wortels ook op het platteland heeft en die deelneemt aan de coalitie. 

“Het is van het allergrootste belang om met elkaar in gesprek te blijven en het CDA staat open voor goede argumenten”, sloot Derk Boswijk zijn bezoek af.

(Door: Marco van der Vegte)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.